כפר סבא גאולים;חלוצים
משעול גיל 13
200 מר
5
8,700 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
משעול גיל 7
120 מר
4
5,200 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן גבירול 6
100 מר
3
4,500 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
משעול גיל 7
110 מר
4
5,400 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
נורדאו 19
30 מר
1
2,500 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
גאולים
230 מר
1.5
3,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
משעול אהבה 18
180 מר
6
8,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
הרעות 12
137 מר
5
6,200 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
הל"ה 20
60 מר
2
3,300 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אלחריזי 5
70 מר
2.5
4,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן גבירול 16
28 מר
1
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן עזרא 13
50 מר
2
3,500 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
גאולים
40 מר
2
2,900 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אלקלעי 15
50 מר
2
3,800 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן גבירול 32
100 מר
3
5,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
רופין 44
120 מר
4
5,600 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן עזרא 13
50 מר
2
3,500 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
משעול גיל 7
135 מר
4.5
5,700 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
הראשונים 9
136 מר
5
6,700 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן גבירול 14
25 מר
1.5
2,700 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן עזרא 11
50 מר
2
3,500 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן גבירול 10
82 מר
2
3,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
משעול הלפיד 3
250 מר
7
9,300 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
משעול גיל 7
145 מר
5
7,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
הרעות
120 מר
4
5,500 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן עזרא
2
3,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
משעול הלפיד
187 מר
6
6,600 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
שד"ל
35 מר
2
3,300 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן גבירול 16
25 מר
1
2,700 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
גאולים
65 מר
3
3,300 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן עזרא
500 מר
4
7,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
שד"ל 3
50 מר
2
3,200 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אלקלעי 6
60 מר
2.5
4,500 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אלקלעי
50 מר
2
3,800 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
רופין 45
110 מר
3.5
4,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
הל"ה 12
32 מר
2
2,990 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אלקלעי
40 מר
2
2,900 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
שד"ל 15
30 מר
1.5
3,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
אבן גבירול 3
40 מר
2
3,500 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
הל"ה 22
70 מר
3.5
4,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
שד"ל 15
30 מר
1.5
3,000 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
שד"ל 21
40 מר
3
4,200 ₪
כפר סבא גאולים;חלוצים
שד"ל 3
30 מר
2
3,300 ₪