פרדס חנה כרכור יובלים וקורן
גולן 00
160 מר
6
7,100 ₪
פרדס חנה כרכור יובלים וקורן
דפנה 6
150 מר
6
5,750 ₪
פרדס חנה כרכור יובלים וקורן
המזמור 27
380 מר
6
7,000 ₪
פרדס חנה כרכור יובלים וקורן
הפעמון 8
528 מר
6
7,300 ₪
פרדס חנה כרכור יובלים וקורן
גולן 00
160 מר
6
7,100 ₪