יקנעם עילית גבעת אלונים
אכזיב 10
250 מר
5
5,200 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל הבשור 1
118 מר
4
4,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל שורק 17
48 מר
2
2,850 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם
95 מר
4
3,600 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 23
90 מר
3
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 4
95 מר
4
3,800 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם
105 מר
5
4,000 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 23
94 מר
4
3,300 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אביטל 50
120 מר
4
4,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 27
90 מר
4
3,200 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם
77 מר
4
3,400 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל
100 מר
5
3,800 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 13
110 מר
4
3,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל שורק 17
48 מר
2
2,850 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 27
90 מר
4
3,600 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל שורק 10
88 מר
3
3,000 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 17
100 מר
5
4,200 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אביטל 43
120 מר
4.5
4,300 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 32
105 מר
4
3,900 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל ערוגות 7
130 מר
5
4,800 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל שורק 13
105 מר
4
4,000 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 12
170 מר
4.5
4,200 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 21
100 מר
5
3,950 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 23
94 מר
4
3,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 9
120 מר
4
3,700 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 4
80 מר
4
3,400 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 12
90 מר
5
3,900 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 11
100 מר
4
3,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
גולן 12
110 מר
4
יקנעם עילית גבעת אלונים
האיילה 22
140 מר
5
5,000 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 30
100 מר
4
3,800 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 9
100 מר
5
3,800 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל שורק 17
44 מר
2
2,850 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
חורשת טל
250 מר
5.5
5,400 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 22
107 מר
4
4,200 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 28
110 מר
4
4,200 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 4
100 מר
4
4,000 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל שורק 13
105 מר
4
4,000 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אביטל 43
120 מר
4.5
4,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 11
90 מר
5
4,800 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם
8 מר
3.5
3,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 38
80 מר
4
3,600 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 8
105 מר
5
4,000 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם
115 מר
4
4,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 22
107 מר
4
4,400 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אביטל 1
115 מר
4.5
100 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם
105 מר
4
6,200 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 20
105 מר
4
6,200 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל הבשור
105 מר
4
4,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 8
100 מר
5
4,300 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
גולן 1
105 מר
4
4,400 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
חרמון 78
137 מר
5.5
יקנעם עילית גבעת אלונים
חרמון 78
145 מר
5.5
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 36
80 מר
4
3,800 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
בנטל 7
140 מר
6
5,000 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם
23 מר
4
3,700 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
חרמון 73
90 מר
4
4,000 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 23
99 מר
4
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 15
115 מר
4
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל הבשור
105 מר
4
4,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אורטל 9
97 מר
5
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל שורק 17
135 מר
4
3,800 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
גולן 12
110 מר
4
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל שורק 9
145 מר
5.5
5,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל הבשור 1
107 מר
4
4,500 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
יער אודם 15
100 מר
4
יקנעם עילית גבעת אלונים
נחל שורק 17
90 מר
3
3,000 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
אביטל 64
90 מר
4
4,000 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
גולן 27
110 מר
4
4,700 ₪
יקנעם עילית גבעת אלונים
גולן 16
120 מר
5
4,300 ₪