טל אל
הדקל 117
500 מר
5
4,500 ₪
טל אל
 
120 מר
4
4,500 ₪
טל אל
הרימון 38
230 מר
6
5,000 ₪
טל אל
הגפן 49
155 מר
5
4,600 ₪
טל אל
אלון 850
45 מר
2
2,200 ₪
טל אל
 
600 מר
4
4,500 ₪
טל אל
האילן
45 מר
2
2,000 ₪
טל אל
הגפן 65
225 מר
5.5
5,500 ₪
טל אל
הדקל 415
145 מר
5
4,500 ₪
טל אל
הרימון 35
37 מר
1
1,750 ₪
טל אל
אלה 345
1000 מר
5
5,500 ₪
טל אל
 
180 מר
6
5,000 ₪
טל אל
האורן 59
67 מר
3
2,100 ₪
טל אל
אלה 849
250 מר
7
5,500 ₪
טל אל
 
160 מר
4.5
4,000 ₪
טל אל
 
200 מר
6
5,200 ₪
טל אל
הרימון 28
65 מר
3
2,300 ₪