יסוד המעלה
9119 8
130 מר
4
5,000 ₪
יסוד המעלה
90 8
130 מר
4
5,000 ₪
יסוד המעלה
החולה 4
112 מר
4
3,200 ₪
יסוד המעלה
השקד 1
120 מר
4
3,900 ₪
יסוד המעלה
הפרדסים 2
130 מר
4
יסוד המעלה
יסוד המעלה
330 מר
4
4,250 ₪
יסוד המעלה
השקד 11
130 מר
4
3,350 ₪
יסוד המעלה
המייסדים 1
190 מר
4