נצרת עילית דרומית
יזרעאל 10
80 מר
3
1,700 ₪
נצרת עילית צפונית
יודפת
50 מר
2
1,700 ₪
נצרת עילית נוף יזרעאל
תבור
60 מר
3
1,900 ₪
נצרת עילית נוף יזרעאל
הצבר
70 מר
3
2,000 ₪
נצרת עילית דרומית
חרוד 9
70 מר
3
2,000 ₪
נצרת עילית הר יונה
עטרה
60 מר
2
1,900 ₪
נצרת עילית בן גוריון
סביון 6
90 מר
4
2,200 ₪
נצרת עילית ספיר
תירוש 28
65 מר
2
2,500 ₪
נצרת עילית דרומית
יזרעאל
80 מר
3
2,400 ₪
נצרת עילית צפונית
יודפת
60 מר
3
1,800 ₪
נצרת עילית צפונית
הגיא 4
60 מר
3
1,800 ₪
נצרת עילית בן גוריון
שדרות השושנים
72 מר
3
2,200 ₪
נצרת עילית צפונית
מירון 2
60 מר
3
2,000 ₪
נצרת עילית דרומית
יזרעאל
76 מר
3
2,500 ₪
נצרת עילית נוף יזרעאל
תבור
60 מר
3
1,700 ₪
נצרת עילית דרומית
חרוד 5
75 מר
3
2,300 ₪
נצרת עילית צפונית
יודפת
60 מר
3
1,900 ₪
נצרת עילית הר יונה
אגמון
75 מר
3
2,500 ₪
נצרת עילית שלום
החצב
90 מר
4
2,500 ₪
נצרת עילית צפונית
שומרון 57
57 מר
3
1,600 ₪
נצרת עילית שלום
החצב
78 מר
3
2,300 ₪
נצרת עילית הר יונה
כרכום 28
85 מר
3.5
2,600 ₪
נצרת עילית פינת עדן
ורדים 69
90 מר
4
3,150 ₪
נצרת עילית פינת עדן
ורדים 69
48 מר
2
2,100 ₪
נצרת עילית
חרוד
100 מר
5
2,600 ₪
נצרת עילית צפונית
גולן
50 מר
2
1,500 ₪
נצרת עילית הר יונה
אגמון
60 מר
2.5
2,000 ₪
נצרת עילית צפונית
יודפת 12
60 מר
3
1,800 ₪
נצרת עילית הר יונה
כרכום 30
86 מר
3.5
נצרת עילית אשכול
יזרעאל 36
72 מר
3
2,300 ₪
נצרת עילית נוף יזרעאל
תבור 18
60 מר
3
2,300 ₪
נצרת עילית אשכול
יזרעאל 32
50 מר
2
2,000 ₪
נצרת עילית דרומית
יזרעאל
94 מר
4
2,500 ₪
נצרת עילית בן גוריון
שדרות השושנים
12 מר
1
1,500 ₪
נצרת עילית דרומית
יזרעאל 19
60 מר
2
1,800 ₪
נצרת עילית שלום
החצב
65 מר
3
1,800 ₪
נצרת עילית בן גוריון
אורה 3
80 מר
3.5
3,000 ₪
נצרת עילית הר יונה
יקינטון
45 מר
2
2,200 ₪
נצרת עילית ספיר
שקד 5
85 מר
3.5
1,800 ₪
נצרת עילית ספיר
תירוש 10
78 מר
3.5
נצרת עילית דרומית
חרוד 28
79 מר
3
1,800 ₪
נצרת עילית בן גוריון
ציפורן
35 מר
2
2,500 ₪
נצרת עילית בן גוריון
סביון
85 מר
4
3,200 ₪
נצרת עילית צפונית
יודפת 24
50 מר
2
1,400 ₪
נצרת עילית בן גוריון
ציפורן
45 מר
2
2,400 ₪
נצרת עילית צפונית
חרמון
75 מר
3
2,500 ₪
נצרת עילית הר יונה
רותם 18
90 מר
3
3,000 ₪
נצרת עילית צפונית
מירון
55 מר
3
1,700 ₪
נצרת עילית בן גוריון
שדרות השושנים 23
73 מר
3
2,500 ₪
נצרת עילית הר יונה
רותם 8
105 מר
3.5
3,200 ₪
נצרת עילית
חרוד
65 מר
3
2,000 ₪
נצרת עילית צפונית
יודפת 22
55 מר
3
1,500 ₪
נצרת עילית דרומית
חרוד 7
60 מר
3
2,500 ₪
נצרת עילית צפונית
שומרון 57
55 מר
3
1,800 ₪
נצרת עילית שלום
החצב
84 מר
3
2,500 ₪
נצרת עילית צפונית
רימון
70 מר
3
2,000 ₪
נצרת עילית דרומית
הגפן 12
68 מר
3
1,900 ₪
נצרת עילית דרומית
התאנה
72 מר
3
1,800 ₪
נצרת עילית בן גוריון
ציפורן
35 מר
2
2,400 ₪
נצרת עילית דרומית
יזרעאל 3
72 מר
3
2,400 ₪
נצרת עילית דרומית
הגפן 41
60 מר
3
2,300 ₪
נצרת עילית צפונית
יודפת 27
47 מר
2
1,700 ₪
נצרת עילית צפונית
ארבל 6
80 מר
3
2,200 ₪
נצרת עילית הר יונה
כרכום 28
82 מר
3
2,600 ₪
נצרת עילית בן גוריון
שדרות השושנים 19
74 מר
3
2,400 ₪
נצרת עילית צפונית
עצמון 20
84 מר
3.5
2,300 ₪
נצרת עילית
חרוד
50 מר
2
1,650 ₪
נצרת עילית צפונית
גולן
57 מר
3
1,700 ₪
נצרת עילית אשכול
השיקמה 7
76 מר
3
1,900 ₪
נצרת עילית דרומית
המורד 6
75 מר
3
1,900 ₪
נצרת עילית הר יונה
יקינטון 2
70 מר
3
2,500 ₪
נצרת עילית צפונית
חרמון 27
80 מר
3
3,000 ₪
נצרת עילית הר יונה
רותם 18
90 מר
3
3,000 ₪
נצרת עילית אשכול
יזרעאל 42
72 מר
3
1,700 ₪
נצרת עילית נוף יזרעאל
קישון 462
135 מר
4
3,500 ₪
נצרת עילית דרומית
חרוד 9
75 מר
3
1,900 ₪
נצרת עילית צפונית
חרמון 22
91 מר
2,500 ₪
נצרת עילית דרומית
התאנה 8
78 מר
3
נצרת עילית דרומית
חרוד 9
67 מר
3
נצרת עילית דרומית
יזרעאל 9
80 מר
3
2,350 ₪
נצרת עילית אשכול
יזרעאל 28
74 מר
3
2,200 ₪
נצרת עילית זאב
דגנית 13
75 מר
3
2,550 ₪
נצרת עילית הר יונה
כרכום 26
80 מר
3
2,400 ₪
נצרת עילית שלום
החצב
80 מר
3
2,500 ₪
נצרת עילית דרומית
הגפן 10
60 מר
2
1,800 ₪
נצרת עילית נוף יזרעאל
קישון
60 מר
3
2,400 ₪
נצרת עילית צפונית
כרמל 10
30 מר
2
1,900 ₪
נצרת עילית אשכול
השיקמה 14
70 מר
3
2,400 ₪
נצרת עילית
דרך אריאל שרון 8
120 מר
5
3,500 ₪
נצרת עילית אשכול
השיקמה
90 מר
4
נצרת עילית צפונית
יודפת 3
55 מר
3
1,700 ₪
נצרת עילית נוף יזרעאל
תבור 14
92 מר
4.5
2,300 ₪
נצרת עילית אשכול
יזרעאל 44
70 מר
3
1,800 ₪
נצרת עילית צפונית
כרמל 10
35 מר
2
נצרת עילית בן גוריון
שדרות השושנים 21
76 מר
3
2,200 ₪
נצרת עילית צפונית
חרמון
76 מר
3
2,400 ₪