בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 79
85 מר
3
3,700 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 9
70 מר
3
3,600 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
100 מר
3
4,400 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 10
75 מר
3
5,100 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 00
70 מר
3
4,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
65 מר
3
3,800 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 36
45 מר
3
3,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 51
65 מר
3
4,200 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
80 מר
3
2,499 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 5
80 מר
3
4,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 84
96 מר
3
3,800 ₪
בת ים שיכון ותיקים
אנילביץ'
70 מר
3
3,800 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 86
65 מר
3
3,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 87
90 מר
3
3,800 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 65
78 מר
3
4,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
75 מר
3
3,900 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 1234
75 מר
3
3,850 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 9
100 מר
3
4,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
86 מר
3
3,900 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
65 מר
3
4,200 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 9
70 מר
3
3,600 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 5
80 מר
3
4,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 9
70 מר
3
3,800 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דוד רמז 7
92 מר
3
4,700 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
80 מר
3
4,300 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 71
70 מר
3
1,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 37
71 מר
3
4,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
75 מר
3
4,100 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 69
90 מר
3
4,200 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 58
85 מר
3
3,700 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קריתי
75 מר
3
4,750 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 17 17
69 מר
3
4,100 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
84 מר
3
3,200 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
80 מר
3
3,800 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 55
80 מר
3
4,200 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 86
65 מר
3
3,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 15
60 מר
3
4,600 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 25
65 מר
3
4,250 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
99 מר
3
659 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
75 מר
3
3,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
70 מר
3
4,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
75 מר
3
5,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק
80 מר
3
4,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 49
80 מר
3
4,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
80 מר
3
2,600 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
75 מר
3
4,300 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 6
65 מר
3
3,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים
3
3,700 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 16
80 מר
3
4,200 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
80 מר
3
4,400 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 17
69 מר
3
4,100 ₪
בת ים שיכון ותיקים
קרייתי 10
73 מר
3
5,100 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
74 מר
3
4,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
80 מר
3
4,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 2
85 מר
3
3,800 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
75 מר
3
3,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 32
66 מר
3
4,400 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 31
70 מר
3
3,600 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק
80 מר
3
3,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 55
72 מר
3
3,800 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 87
75 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 59
78 מר
3
4,400 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 60
76 מר
3
4,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
65 מר
3
3,700 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
70 מר
3
4,100 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 2 כניסה:א
72 מר
3
4,200 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 93
75 מר
3
4,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
75 מר
3
3,700 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 6
75 מר
3
4,800 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 5
100 מר
3
3,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
65 מר
3
4,300 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 14
65 מר
3
4,200 ₪
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת
70 מר
3
3,950 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 75
66 מר
3
4,300 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 17
80 מר
3
4,300 ₪
בת ים שיכון ותיקים
ששת הימים 7
80 מר
3
4,200 ₪
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 91
70 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 93
80 מר
3
4,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים 32
83 מר
3
4,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 56
100 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
משה שרת 18
70 מר
3
4,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
90 מר
3
4,100 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
80 מר
3
3,700 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק
85 מר
3
3,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
70 מר
3
3,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
הפועל
70 מר
3
4,200 ₪
בת ים שיכון ותיקים
החשמונאים
80 מר
3
4,200 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק
75 מר
3
3,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק
70 מר
3
3,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל
75 מר
3
3,500 ₪
בת ים שיכון ותיקים
יוספטל 77
74 מר
3
3,950 ₪
בת ים שיכון ותיקים
כצנלסון 84
80 מר
3
4,100 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 11
80 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
דניאל 81
80 מר
3
4,000 ₪
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 11
80 מר
3
בת ים שיכון ותיקים
חביבה רייק 11
80 מר
3