בת ים מערב
עגנון
85 מר
3.5
5,250 ₪
בת ים מערב
גינוסר 7
90 מר
3.5
5,500 ₪
בת ים מערב
מסריק 19
110 מר
3.5
7,500 ₪
בת ים מערב
גינוסר
90 מר
3.5
5,500 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 107
85 מר
3.5
5,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
95 מר
3.5
4,450 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 8
110 מר
3.5
5,500 ₪
בת ים מערב
עגנון 10
80 מר
3.5
5,000 ₪
בת ים מערב
הל"א
85 מר
3.5
4,500 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
85 מר
3.5
5,000 ₪
בת ים מערב
עגנון
94 מר
3.5
5,500 ₪
בת ים מערב
גינוסר
90 מר
3.5
בת ים מערב
עגנון 111
85 מר
3.5
5,250 ₪
בת ים מערב
עגנון 45
90 מר
3.5
5,000 ₪
בת ים מערב
הרב קוקיס 19
90 מר
3.5
4,500 ₪
בת ים מערב
עגנון
90 מר
3.5
5,000 ₪
בת ים מערב
אוסישקין
85 מר
3.5
5,000 ₪
בת ים מערב
ברזילי 5 5
120 מר
3.5
5,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 11
90 מר
3.5
4,000 ₪