בת ים מערב
עגנון 8
70 מר
3
6,000 ₪
בת ים מערב
מקס נורדאו
75 מר
3
בת ים מערב
מסריק 23
65 מר
3
5,200 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 6
50 מר
3
5,100 ₪
בת ים מערב
עגנון
70 מר
3
5,850 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 93
80 מר
3
4,900 ₪
בת ים מערב
עגנון 19
80 מר
3
4,950 ₪
בת ים מערב
בלפור 136
82 מר
3
4,600 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
73 מר
3
4,200 ₪
בת ים מערב
טבנקין
100 מר
3
4,500 ₪
בת ים מערב
הצפירה 8
80 מר
3
5,500 ₪
בת ים מערב
מסריק 23
65 מר
3
5,200 ₪
בת ים מערב
בלפור 136
88 מר
3
4,700 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 95
75 מר
3
4,300 ₪
בת ים מערב
יצחק שדה 7
75 מר
3
4,700 ₪
בת ים מערב
עגנון
60 מר
3
4,500 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 17
120 מר
3
3,700 ₪
בת ים מערב
מרגנית 4
85 מר
3
390 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 93
75 מר
3
4,500 ₪
בת ים מערב
דקר 3
70 מר
3
4,500 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 93
85 מר
3
4,700 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 6
80 מר
3
5,000 ₪
בת ים מערב
יוספטל 28
70 מר
3
4,400 ₪
בת ים מערב
דוגית 3
78 מר
3
בת ים מערב
דרך בן גוריון 93
76 מר
3
4,200 ₪
בת ים מערב
יוספטל 28
68 מר
3
4,500 ₪
בת ים מערב
יוספטל 17
70 מר
3
3,750 ₪
בת ים מערב
הרב יצחק נסים 7
68 מר
3
5,200 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 6
60 מר
3
4,300 ₪
בת ים מערב
הרצל 60
66 מר
3
3,600 ₪
בת ים מערב
עגנון 14
65 מר
3
5,500 ₪
בת ים מערב
מסריק
75 מר
3
3,500 ₪
בת ים מערב
דוגית 3
80 מר
3
250 ₪
בת ים מערב
עגנון
63 מר
3
5,600 ₪
בת ים מערב
הרצל 64
120 מר
3
4,300 ₪
בת ים מערב
בלפור 140
90 מר
3
6,000 ₪
בת ים מערב
השר שפירא
72 מר
3
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
78 מר
3
3,500 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
100 מר
3
4,500 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
75 מר
3
4,100 ₪
בת ים מערב
מסריק
67 מר
3
5,250 ₪
בת ים מערב
מסריק
70 מר
3
4,999 ₪
בת ים מערב
בלפור 136
80 מר
3
3,850 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 105
80 מר
3
5,500 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 139
75 מר
3
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 16
75 מר
3
3,850 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 8
70 מר
3
4,250 ₪
בת ים מערב
מסריק
70 מר
3
3,999 ₪
בת ים מערב
רחל המשוררת 1
70 מר
3
3,950 ₪
בת ים מערב
דוגית 3
85 מר
3
בת ים מערב
מרגנית 4
85 מר
3
390 ₪
בת ים מערב
עגנון 12
70 מר
3
4,700 ₪
בת ים מערב
מרגנית 4
95 מר
3
390 ₪
בת ים מערב
המיסדים
74 מר
3
5,200 ₪
בת ים מערב
השר שפירא 9
80 מר
3
4,500 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 6
80 מר
3
5,000 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
70 מר
3
5,000 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי
3
4,500 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 93
73 מר
3
5,000 ₪
בת ים מערב
מסריק
58 מר
3
3,400 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
75 מר
3
4,500 ₪
בת ים מערב
טבנקין
75 מר
3
בת ים מערב
בלפור 114
65 מר
3
2,900 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
72 מר
3
5,700 ₪
בת ים מערב
הרב יצחק נסים 7
68 מר
3
5,500 ₪
בת ים מערב
ז'בוטינסקי 13
80 מר
3
3,500 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון
80 מר
3
5,800 ₪
בת ים מערב
דרך בן גוריון 93
70 מר
3
4,100 ₪