חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
105 מר
4
חולון אגרובנק
השומר
80 מר
4
4,300 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח 3
108 מר
4
5,100 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר
100 מר
4
5,000 ₪
חולון אגרובנק
אביבים
95 מר
4
6,000 ₪
חולון אגרובנק
י.ל. פרץ
120 מר
4
6,000 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח 9
90 מר
4
5,800 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר
100 מר
4
4,900 ₪
חולון אגרובנק
יוסף סרלין 10
90 מר
4
4,600 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
105 מר
4
6,200 ₪
חולון אגרובנק
אביבים 10
105 מר
4
5,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר 6
80 מר
4
4,300 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר 40
125 מר
4
5,600 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
120 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
חנה סנש 6
120 מר
4
7,500 ₪
חולון אגרובנק
הגדוד העברי
220 מר
4
7,900 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 33
90 מר
4
5,100 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
90 מר
4
5,500 ₪
חולון אגרובנק
הגדוד העברי
140 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
פרוג 6
90 מר
4
5,700 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 33
90 מר
4
5,500 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר 10
80 מר
4
4,200 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר 38
120 מר
4
4,550 ₪
חולון אגרובנק
אביבים 6
95 מר
4
6,000 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר 40
90 מר
4
4,600 ₪
חולון אגרובנק
יהושע חנקין 37
90 מר
4
6,000 ₪
חולון אגרובנק
צבי שפירא 4
110 מר
4
5,200 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
105 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
110 מר
4
7,000 ₪
חולון אגרובנק
זאב ז'בוטינסקי 45
90 מר
4
5,000 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
125 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח 16
91 מר
4
4,500 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח 23
95 מר
4
4,600 ₪
חולון אגרובנק
הצנחנים 18
120 מר
4
6,800 ₪
חולון אגרובנק
מנדלי מוכר ספרים 18
120 מר
4
4,200 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
100 מר
4
7,200 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
22 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
100 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
120 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
שדרות קוגל 25
140 מר
4
5,400 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
100 מר
4
6,200 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
100 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
100 מר
4
6,200 ₪
חולון אגרובנק
מנדלי מוכר ספרים 10
107 מר
4
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
121 מר
4
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
102 מר
4
6,700 ₪
חולון אגרובנק
זאב ז'בוטינסקי 48
115 מר
4
5,500 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
102 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
י.ל. פרץ 1
100 מר
4
5,300 ₪
חולון אגרובנק
סוקולוב 121
95 מר
4
4,600 ₪
חולון אגרובנק
סוקולוב 111
100 מר
4
4,200 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
103 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
פרוג 6
90 מר
4
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
105 מר
4
6,300 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
102 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
105 מר
4
6,000 ₪
חולון אגרובנק
סוקולוב 115
100 מר
4
4,650 ₪
חולון אגרובנק
סוקולוב 101
80 מר
4
5,200 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח 23
95 מר
4
4,700 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
110 מר
4
7,500 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח
95 מר
4
4,700 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
104 מר
4
6,900 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
105 מר
4
6,300 ₪
חולון אגרובנק
אביבים
110 מר
4
4,700 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
105 מר
4
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
102 מר
4
6,700 ₪
חולון אגרובנק
אביבים 10
110 מר
4
4,700 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
120 מר
4
6,200 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
120 מר
4
6,200 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
100 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
אביבים 6
115 מר
4
4,600 ₪
חולון אגרובנק
אז"ר 5
106 מר
4
4,700 ₪
חולון אגרובנק
אז"ר
140 מר
4
4,350 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
120 מר
4
חולון אגרובנק
הפלמ"ח 16
94 מר
4
4,500 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
104 מר
4
6,400 ₪
חולון אגרובנק
אביבים 10
110 מר
4
4,700 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
120 מר
4
6,700 ₪
חולון אגרובנק
שדרות קוגל 31
110 מר
4
4,900 ₪
חולון אגרובנק
שדרות קוגל 29
120 מר
4
4,700 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
102 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
105 מר
4
6,300 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח
95 מר
4
4,800 ₪
חולון אגרובנק
קראוזה 3
120 מר
4
6,200 ₪
חולון אגרובנק
אביבים 6
100 מר
4
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
100 מר
4
6,500 ₪
חולון אגרובנק
הגדוד העברי 6
120 מר
4
5,600 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 8
120 מר
4
5,000 ₪
חולון אגרובנק
פרוג 6
90 מר
4
6,000 ₪
חולון אגרובנק
הפלמ"ח
100 מר
4
4,500 ₪
חולון אגרובנק
אריה שנקר 26
94 מר
4
5,350 ₪
חולון אגרובנק
אביבים
95 מר
4
5,500 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 3
104 מר
4
6,250 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה
105 מר
4
חולון אגרובנק
אביבים 8
115 מר
4
5,200 ₪
חולון אגרובנק
אליהו קראוזה 1
105 מר
4
6,300 ₪