ירושלים עמק רפאים
אבנר בן נר
60 מר
2
6,000 ₪
ירושלים עמק רפאים
אמציה 6
45 מר
2
3,600 ₪
ירושלים עמק רפאים
הצפירה
65 מר
2
5,000 ₪
ירושלים עמק רפאים
קליין 14
35 מר
2
4,800 ₪
ירושלים עמק רפאים
עמק רפאים 51
50 מר
2
3,900 ₪
ירושלים עמק רפאים
יהושע בן נון 23
50 מר
2
ירושלים עמק רפאים
אבישי
45 מר
2
3,800 ₪
ירושלים עמק רפאים
יהושע בן נון
55 מר
2
4,600 ₪
ירושלים עמק רפאים
 
60 מר
2
4,900 ₪
ירושלים עמק רפאים
המגיד 17
38 מר
2
3,600 ₪
ירושלים עמק רפאים
אבישי 3
40 מר
2
3,800 ₪
ירושלים עמק רפאים
עמק רפאים 53
50 מר
2
3,800 ₪
ירושלים עמק רפאים
עמק רפאים 53
55 מר
2
3,800 ₪
ירושלים עמק רפאים
עמק רפאים 2
55 מר
2
3,800 ₪
ירושלים עמק רפאים
המגיד 17
34 מר
2
3,600 ₪
ירושלים עמק רפאים
עמק רפאים 74
40 מר
2
3,500 ₪
ירושלים עמק רפאים
הצפירה
65 מר
2
5,000 ₪