תל אביב יפו נוה אביבים
פיליכובסקי 9
80 מר
3
6,200 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
איינשטיין 31
60 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור
89 מר
3
6,600 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
אריה פסטרנק
100 מר
3
תל אביב יפו נוה אביבים
הופיין 7
70 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
מוריץ דניאל
75 מר
3
6,250 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא 22
60 מר
3
5,900 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא 20
60 מר
3
5,300 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא 16
51 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
ברגסון 14
70 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
אריה פסטרנק
98 מר
3
8,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור
80 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
איינשטיין 31
60 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
הסבוראים 9
78 מר
3
6,300 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
הסבוראים 9
66 מר
3
5,950 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
פיליכובסקי
92 מר
3
7,400 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא 26
90 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
אריה פסטרנק 3
90 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
לויטן 2
50 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
הסבוראים 9
80 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
אריה פסטרנק
75 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 54
69 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
התנאים
70 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 10
75 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
איינשטיין 43
60 מר
3
6,250 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
איינשטיין 47
70 מר
3
6,200 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא
72 מר
3
5,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
מוריץ דניאל 18
65 מר
3
5,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 43
85 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
האמוראים 12
66 מר
3
5,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא 22
69 מר
3
5,750 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא
70 מר
3
5,750 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 10
64 מר
3
5,200 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
הופיין 8
60 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור
75 מר
3
6,200 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
הסבוראים 11
80 מר
3
5,700 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
ברגסון 9
60 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
ברגסון 12
70 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 52
90 מר
3
5,030 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא
70 מר
3
5,750 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
הופיין 5
70 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא 00
68 מר
3
תל אביב יפו נוה אביבים
מוריץ דניאל 48
83 מר
3
5,600 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
בארט 12
90 מר
3
6,700 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
חניון אחוזות החוף טאגור 9
85 מר
3
5,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
הסבוראים 3
75 מר
3
5,300 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
בארט
60 מר
3
6,100 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 0000
80 מר
3
6,300 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
איינשטיין 71
70 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
הופיין 12
75 מר
3
5,600 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 54
85 מר
3
6,800 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 9
85 מר
3
4,800 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
איינשטיין 31
65 מר
3
5,100 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 61
89 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
אריה פסטרנק 5 5
90 מר
3
5,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
בארט 4
75 מר
3
5,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
בארט 8
78 מר
3
5,800 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
התנאים 8
70 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא
108 מר
3
8,200 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 9
63 מר
3
5,100 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
הופיין
60 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא
128 מר
3
9,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא
75 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
מוריץ דניאל 18
48 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור
112 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
הסבוראים 4
80 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא 22
63 מר
3
5,750 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
ברגסון 11
74 מר
3
6,600 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
מוריץ דניאל 46
70 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא
100 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
ברגסון 9
87 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור
85 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
ברגסון 12
70 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
מוריץ דניאל
83 מר
3
5,700 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
איינשטיין 41
70 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא 38
100 מר
3
8,200 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא 20
70 מר
3
5,800 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור
85 מר
3
6,200 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
בארט 8
63 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 27
105 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
בארט
63 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
התנאים 24
72 מר
3
5,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 58
80 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
איינשטיין 49
85 מר
3
6,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
אריה פסטרנק 3
104 מר
3
6,300 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
התנאים 8
70 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 58
85 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
בארט 9
75 מר
3
5,900 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 27
89 מר
3
7,200 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
הופיין 00
75 מר
3
6,800 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
טאגור 58
70 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
חיים לבנון 81
100 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא 38
107 מר
3
8,200 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
אושה 11
90 מר
3
5,800 ₪
תל אביב יפו נוה אביבים
יהודה הנשיא 16
65 מר
3
5,700 ₪