תל אביב יפו שיכון בבלי
הרב קוסובסקי 34
150 מר
5.5
14,000 ₪
תל אביב יפו שיכון בבלי
הזוהר 3
130 מר
5.5
תל אביב יפו שיכון בבלי
ניסים אלוני 17
155 מר
5.5
14,250 ₪
תל אביב יפו שיכון בבלי
בבלי
180 מר
5.5
12,000 ₪