תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 6
550 מר
6
19,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
400 מר
6
40,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
220 מר
6
32,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
240 מר
6
20,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 20
150 מר
6
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון 16
200 מר
6
25,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
220 מר
6
32,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
150 מר
6
12,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי 20
120 מר
6
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אריה עקיבא
308 מר
6
21,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
220 מר
6
30,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
220 מר
6
30,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
220 מר
6
25,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
308 מר
6
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
300 מר
6
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
300 מר
6
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
220 מר
6
25,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
300 מר
6
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
137 מר
6
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
220 מר
6
25,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בואייר
200 מר
6
12,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
240 מר
6
18,000 ₪