תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
84 מר
3
8,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
100 מר
3
6,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
263 מר
4
25,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
90 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
140 מר
5
20,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
70 מר
2.5
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
85 מר
3
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 76
180 מר
4
18,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
100 מר
3
11,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 6
80 מר
3
7,850 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
96 מר
3
8,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 6
90 מר
3.5
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
110 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
120 מר
4
13,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
120 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר 46
142 מר
4
19,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
125 מר
3.5
16,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דוד ילין
80 מר
3
7,200 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 52
145 מר
5
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
70 מר
3.5
7,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
110 מר
4
10,700 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
90 מר
3
8,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
70 מר
2.5
7,600 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
30 מר
1
4,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
90 מר
3.5
8,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 6
550 מר
6
19,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
80 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
110 מר
4
10,700 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זכרון יעקב
75 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
18 מר
1
3,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אריה עקיבא
350 מר
4
35,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מטמון כהן
100 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן 55
115 מר
3.5
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 28
86 מר
3
9,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
60 מר
2.5
4,250 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 6
90 מר
3.5
8,100 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4.5
10,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליסין 13
20 מר
1
1,100 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
130 מר
4.5
12,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן
45 מר
2
5,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
125 מר
4
16,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יהודה גור
90 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
חדרה
100 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
100 מר
3
9,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
120 מר
3
17,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
165 מר
3
22,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
120 מר
4
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
115 מר
3.5
17,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 163
18 מר
1
2,600 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ויסוצקי
120 מר
4
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט
137 מר
3.5
16,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
42 מר
2
5,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
140 מר
4
10,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת
400 מר
6
40,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
130 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד 1
120 מר
4
11,750 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
40 מר
2
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
12 מר
4
28,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בן שפרוט 2
12 מר
4
28,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אריה עקיבא
350 מר
4
35,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
260 מר
3
14,900 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 30
60 מר
2.5
6,300 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 20
97 מר
3
16,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
כהנשטם
74 מר
3
7,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
50 מר
12
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
זלוציסטי 4
49 מר
1.5
4,350 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור 5
12 מר
1
1,250 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי
70 מר
3
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
וייצמן 55
115 מר
3.5
11,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ה' באייר
63 מר
3
5,800 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ז'בוטינסקי 95
15 מר
700 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 135
20 מר
700 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז 40
148 מר
2.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול
24 מר
1
2,990 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
84 מר
3
15,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
קליי
94 מר
4
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
משה שרת 87
75 מר
3.5
5,750 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
דנין
308 מר
5
25,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
75 מר
3
8,100 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 52
145 מר
5
12,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בלקינד
120 מר
4
14,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
215 מר
5
24,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
בילטמור
120 מר
4
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
יצחק חיותמן 900
300 מר
7
26,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ליפסקי
65 מר
3
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פנקס 60
125 מר
3
18,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
פרופ' שור
75 מר
3
8,400 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב 00
70 מר
2.5
7,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון
120 מר
4
10,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
ארלוזורוב
160 מר
4
26,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אהבת ציון 16
200 מר
6
25,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
מוסינזון
100 מר
3
8,500 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
שדרות הציונות
280 מר
7
27,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אריה עקיבא
350 מר
4
35,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
אבן גבירול 99
50 מר
1.5
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון החדש סביבת ככר המדינה
רמז
65 מר
2
6,400 ₪