תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
35 מר
1.5
270 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
38 מר
1.5
4,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 84
30 מר
1.5
4,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
גנסין 7
38 מר
1.5
5,300 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בוגרשוב 15
20 מר
1.5
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרוג
36 מר
1.5
5,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרוג
40 מר
1.5
5,200 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרוג 24
50 מר
1.5
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף 95
30 מר
1.5
4,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
הירקון
35 מר
1.5
4,100 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
78 מר
1.5
4,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
סירקין 17
38 מר
1.5
4,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
67 מר
1.5
10,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
רופין
90 מר
1.5
4,850 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם 55
30 מר
1.5
3,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 68
45 מר
1.5
6,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
מנדלי מוכר ספרים
21 מר
1.5
3,500 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
דיזנגוף
35 מר
1.5
4,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה
55 מר
1.5
5,900 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
פרוג
32 מר
1.5
4,250 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
שלום עליכם
37 מר
1.5
4,600 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
בן יהודה 78
30 מר
1.5
5,000 ₪
תל אביב יפו הצפון הישן החלק הדרום מערבי
לוריא
28 מר
1.5
3,700 ₪