עפולה מרכז העיר
וולפסון
85
4
1,700 ₪
עפולה מרכז העיר
משמר הירדן 35
105
4
3,000 ₪
עפולה מרכז העיר
נורדאו
1
4
2,350 ₪
עפולה מרכז העיר
ירושלים 30
126
4
2,800 ₪
עפולה מרכז העיר
משה שרת
1
4
2,550 ₪
עפולה מרכז העיר
נגבה 4
120
4
2,000 ₪
עפולה מרכז העיר
משמר הירדן 26
110
4
2,500 ₪
עפולה מרכז העיר
הולנד
120
4
2,800 ₪
עפולה מרכז העיר
וולפסון 21
100
4
1,700 ₪
עפולה מרכז העיר
יעקב קינמון 16
100
4
2,000 ₪
עפולה מרכז העיר
משמר הירדן 11
116
4
1,800 ₪
עפולה מרכז העיר
הבנים 25
100
4
1,900 ₪
עפולה מרכז העיר
ירושלים 32
95
4
2,400 ₪
עפולה מרכז העיר
וולפסון 21
80
4
1,950 ₪
עפולה מרכז העיר
יהושע חנקין 62
115
4
2,200 ₪
עפולה מרכז העיר
גלבוע 39
120
4
2,700 ₪
עפולה מרכז העיר
יעקב קינמון 16
100
4
1,900 ₪
עפולה מרכז העיר
רימון
115
4
2,900 ₪
עפולה מרכז העיר
יעקב קינמון
110
4
2,300 ₪
עפולה מרכז העיר
הרב קירשטיין 1
120
4
2,000 ₪
עפולה מרכז העיר
וולפסון 41
98
4
2,500 ₪
עפולה מרכז העיר
אורנים 13
149
4
2,600 ₪
עפולה מרכז העיר
משה שרת
120
4
2,250 ₪
עפולה מרכז העיר
משה שרת 53
120
4
1,900 ₪
עפולה מרכז העיר
נגבה 7
123
4
2,800 ₪
עפולה מרכז העיר
מנחם אוסישקין 61
110
4
2,300 ₪
עפולה מרכז העיר
הבנים 20
120
4
1,800 ₪
עפולה מרכז העיר
כורש 12
90
4
1,750 ₪
עפולה מרכז העיר
הרב פרץ ציוני 7
103
4
2,300 ₪
עפולה מרכז העיר
דוד אלעזר דדו 6
100
4
2,500 ₪
עפולה מרכז העיר
גלבוע 39
120
4
2,700 ₪
עפולה מרכז העיר
הולנד 6
124
4
3,000 ₪
עפולה מרכז העיר
משמר הירדן 55
118
4
2,400 ₪
עפולה מרכז העיר
הרב קירשטיין 10
110
4
2,400 ₪
עפולה מרכז העיר
הרב קירשטיין 19
120
4
2,350 ₪
עפולה מרכז העיר
יהושע חנקין 89
110
4
2,500 ₪
עפולה מרכז העיר
יעקב קינמון 16
90
4
2,250 ₪
עפולה מרכז העיר
הבנים 25
93
4
2,200 ₪
עפולה מרכז העיר
ירושלים 41
110
4
2,700 ₪
עפולה מרכז העיר
מנחם אוסישקין 61
85
4
2,300 ₪
עפולה מרכז העיר
החריש 4
108
4
1,800 ₪
עפולה מרכז העיר
ירושלים 11
126
4
2,450 ₪
עפולה מרכז העיר
הגן 40
110
4
3,000 ₪
עפולה מרכז העיר
כורש 25
90
4
1,800 ₪
עפולה מרכז העיר
רימון 7
95
4
2,700 ₪
עפולה מרכז העיר
ירושלים 32
120
4
2,600 ₪
עפולה מרכז העיר
ירושלים 69
80
4
2,200 ₪
עפולה מרכז העיר
העבודה 38
110
4
2,200 ₪