אריאל
עיר דוד 8
50 מר
3
3,100 ₪
אריאל
ששת הימים 25
84 מר
3
3,400 ₪
אריאל
הורדים 3
70 מר
3
2,800 ₪
אריאל
הדקל 11
78 מר
3
3,200 ₪
אריאל
מבצע חירם 17
90 מר
3
3,000 ₪
אריאל
החרמון 3
45 מר
3
2,700 ₪
אריאל
החרמון 13
70 מר
3
2,500 ₪
אריאל
הורדים 5
72 מר
3
2,800 ₪
אריאל
דרך הציונות 71 כניסה:1
87 מר
3
3,200 ₪
אריאל
הפסגה 25
70 מר
3
3,000 ₪
אריאל
האצ"ל 26
64 מר
3
3,000 ₪
אריאל
עיר היונה 3
100 מר
3
1,500 ₪
אריאל
הבשן
60 מר
3
3,000 ₪
אריאל
הורדים 3
75 מר
3
3,000 ₪
אריאל
הפסגה 16
75 מר
3
3,500 ₪
אריאל
מבצע עובדה 5
70 מר
3
2,500 ₪
אריאל
הסביונים 8
75 מר
3
2,890 ₪
אריאל
הורדים 5
75 מר
3
2,800 ₪
אריאל
הדקל 16
45 מר
3
2,600 ₪
אריאל
השיקמה 4
120 מר
3
3,500 ₪
אריאל
ששת הימים 19
97 מר
3
3,000 ₪
אריאל
יהודה 12
75 מר
3
3,200 ₪
אריאל
הורדים 7
70 מר
3
2,700 ₪
אריאל
דרך הציונות
82 מר
3
3,200 ₪
אריאל
הבשן 60
70 מר
3
3,500 ₪
אריאל
גנים 31
82 מר
3
3,200 ₪
אריאל
מוריה 5
78 מר
3
3,300 ₪
אריאל
ששת הימים 8
87 מר
3
3,100 ₪
אריאל
ששת הימים 25
80 מר
3
3,400 ₪
אריאל
הפסגה 37
80 מר
3
3,000 ₪
אריאל
הכלניות 1 כניסה:1
70 מר
3
2,800 ₪
אריאל
אבנר 24 כניסה:7
66 מר
3
3,000 ₪
אריאל
אבנר
66 מר
3
3,000 ₪
אריאל
הורדים 7
72 מר
3
3,000 ₪
אריאל
הפסגה 37
50 מר
3
אריאל
הדקל 11
76 מר
3
3,200 ₪
אריאל
צה"ל 17
75 מר
3
3,100 ₪
אריאל
גנים 3
75 מר
3
3,200 ₪
אריאל
הורדים 5
75 מר
3
2,800 ₪
אריאל
החרמון 3
45 מר
3
2,700 ₪
אריאל
דרך הציונות
78 מר
3
3,200 ₪
אריאל
הורדים 1
75 מר
3
2,600 ₪
אריאל
מבצע חירם 5
65 מר
3
3,500 ₪
אריאל
מוריה 13 כניסה:א
78 מר
3
3,200 ₪
אריאל
יפה נוף 11 כניסה:2
80 מר
3
3,500 ₪
אריאל
מבצע עובדה 21
160 מר
3
3,500 ₪
אריאל
דרך תא"ל אורי בראון 20
65 מר
3
3,000 ₪
אריאל
הקוממיות 2
90 מר
3
3,200 ₪
אריאל
ששת הימים 19
81 מר
3
3,100 ₪
אריאל
דרך תא"ל אורי בראון 11
75 מר
3
3,000 ₪
אריאל
דרך הציונות 74
78 מר
3
3,200 ₪
אריאל
אבנר 26
80 מר
3
1,500 ₪
אריאל
כלילת יופי 6
80 מר
3
3,300 ₪
אריאל
הורדים 1
75 מר
3
2,500 ₪
אריאל
הארז 9
70 מר
3
2,900 ₪
אריאל
דרך הציונות 1
90 מר
3
3,500 ₪
אריאל
עיר דוד 8
50 מר
3
3,000 ₪
אריאל
יפה נוף 1111
110 מר
3
3,500 ₪
אריאל
ששת הימים 19
80 מר
3
3,000 ₪
אריאל
הדקל 13
50 מר
3
2,800 ₪
אריאל
הפסגה 37
70 מר
3
3,200 ₪
אריאל
הפסגה 37
80 מר
3
3,300 ₪
אריאל
החרמון 3
45 מר
3
2,700 ₪
אריאל
מבצע חירם 23
60 מר
3
2,600 ₪
אריאל
עיר דוד 17
43 מר
3
2,800 ₪
אריאל
ששת הימים 7
80 מר
3
3,000 ₪
אריאל
גנים 1
90 מר
3
3,200 ₪
אריאל
הדקל 13
50 מר
3
2,800 ₪
אריאל
דרך הציונות 74
76 מר
3
3,300 ₪
אריאל
מבצע עובדה
60 מר
3
3,000 ₪
אריאל
דרך הציונות 28
91 מר
3
3,200 ₪
אריאל
דרך הציונות 6
90 מר
3
2,900 ₪
אריאל
מבצע עובדה
80 מר
3
3,600 ₪
אריאל
השקד 4
65 מר
3
3,000 ₪
אריאל
הנגב 43
80 מר
3
3,000 ₪
אריאל
דרך תא"ל אורי בראון
76 מר
3
3,600 ₪
אריאל
הפסגה 32
70 מר
3
3,300 ₪
אריאל
ששת הימים 19
85 מר
3
3,100 ₪
אריאל
הורדים 1
75 מר
3
אריאל
הנגב 68
80 מר
3
אריאל
הבשן 28
65 מר
3
3,100 ₪
אריאל
גנים 27
75 מר
3
3,450 ₪
אריאל
האלון 20
60 מר
3
2,800 ₪
אריאל
הורדים 6
75 מר
3
2,700 ₪
אריאל
החרמון 3
45 מר
3
2,500 ₪