נשר רמות יצחק
יסמין 5
95 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
90 מר
4
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה
103 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 7
90 מר
4
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
הערמונים 1
90 מר
4
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 26
80 מר
4
נשר רמות יצחק
הזית 15
98 מר
4
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 8
78 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 10
90 מר
4
2,950 ₪
נשר רמות יצחק
נתיב הארזים 8
88 מר
4
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז
90 מר
4
3,250 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 26 26
80 מר
4
3,250 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
90 מר
4
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 28
117 מר
4
4,300 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 15
100 מר
4
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 7
80 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 5
80 מר
4
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 9
90 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
85 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
הערמונים 2
90 מר
4
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
סמטת כליל החורש 2
85 מר
4
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 10
90 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 11
100 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 2
72 מר
4
1,200 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 4
100 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
100 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 23
90 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
סמטת כליל החורש 5
85 מר
4
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 8
85 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 20
95 מר
4
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 2
120 מר
4
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
90 מר
4
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 15
100 מר
4
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
100 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 17
115 מר
4
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 17
134 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
100 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 19
85 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 8
85 מר
4
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 5
96 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 100
100 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת
90 מר
4
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 3
100 מר
4
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
נתיב הארזים
96 מר
4
3,350 ₪
נשר רמות יצחק
האורן
10 מר
4
1,400 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 1
90 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
92 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 13
98 מר
4
נשר רמות יצחק
הזית 13
98 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה
110 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
85 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 14
90 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
100 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
100 מר
4
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה
100 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 8
78 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 19
85 מר
4
נשר רמות יצחק
הערבה 8
100 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 9
90 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
103 מר
4
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 30
98 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 20
95 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
85 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף 8
88 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 3
90 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 3
90 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
92 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 1
90 מר
4
נשר רמות יצחק
יסמין 3
80 מר
4
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 1
90 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 8
80 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
כליל החורש 8
100 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 8
4200 מר
4
4,200 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 2
100 מר
4
3,900 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
95 מר
4
3,900 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 8
90 מר
4
4,200 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 9
90 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 1
100 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
100 מר
4
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
104 מר
4
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 9
90 מר
4
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 3
110 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 23
100 מר
4
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
90 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 5
100 מר
4
4,200 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 16
98 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 3
110 מר
4
100 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 2
110 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
הערמונים 18
105 מר
4