נשר רמות יצחק
הורדים 15
82 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
89 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 37
80 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 19
70 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הערמונים
70 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 6
78 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
המורן 6
70 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 19
80 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 14
45 מר
3
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 9
74 מר
3
נשר רמות יצחק
צה"ל 4
70 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 00
90 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 3
85 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
80 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 9
70 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
80 מר
3
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 16
65 מר
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80 מר
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 4
76 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 19
65 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
90 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 25
75 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 13
75 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 3
72 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
המורן 6
80 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 3
78 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 6
80 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
75 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השקמה
80 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
המורן
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
המורן
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 13
80 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 23
90 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 21
70 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 2
76 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 31
70 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הרדוף 9
80 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 1
75 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
75 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 14
75 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 37
98 מר
3
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 9
70 מר
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 39
80 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 37
76 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 24
80 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 13
80 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 10
72 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 37
80 מר
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 18
75 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 20
75 מר
3
2,650 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 115
74 מר
3
נשר רמות יצחק
חבצלת 1
74 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
90 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הזית
70 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 4
78 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 11
76 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
החצב
80 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 13
80 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 4
76 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה
80 מר
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 19
80 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 15
65 מר
3
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
תל חנן
70 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
כליל החורש
80 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 40
70 מר
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 26
90 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
86 מר
3
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
90 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הרדוף 14
75 מר
3
3,550 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
87 מר
3
נשר רמות יצחק
החצב
86 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
73 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 13
78 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 9
84 מר
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 11
90 מר
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
85 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 25
75 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
כליל החורש
80 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 27
90 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
90 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
86 מר
3
4,500 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 27
90 מר
3
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
האורן
75 מר
3
2,450 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 11
78 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
האשל 7
85 מר
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
תל חנן
70 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 2
70 מר
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
75 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז
90 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 19
60 מר
3
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 4
75 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 23
80 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז
90 מר
3
נשר רמות יצחק
הזית 2
65 מר
3
3,400 ₪