נשר רמות יצחק
חבצלת 10
75 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הצבעוני 11
155 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 13
70 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 1
72 מר
3
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 13
60 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 5
80 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 25
70 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 14
68 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 15
70 מר
3
2,950 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 19
80 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 12
75 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 2
70 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 00
75 מר
3
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 15
78 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
האלון
80 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 15
82 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 15
70 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
85 מר
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 20
75 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 2
100 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
75 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 25
64 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 21
67 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 6
78 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 2
82 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 9
80 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 2 2
70 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
80 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 31
65 מר
3
2,350 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
90 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 18
60 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 11
78 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 21
78 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 21
75 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 2
75 מר
3
2,650 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 31
65 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 19
94 מר
3
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 1
75 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 8
75 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 4
80 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
האירוסים 18
60 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 13
75 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 19
70 מר
3
נשר רמות יצחק
הורדים 13
80 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 8
75 מר
3
2,950 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים
80 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 3
85 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 27
80 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 25
75 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 15
78 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 25
75 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
80 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 2
70 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 10
75 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
הערמונים 4
74 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז
90 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 16
70 מר
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 23
90 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 8
74 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
הערמונים
70 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 20
70 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
האשל 7
85 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הרדוף 14
70 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
75 מר
3
2,200 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 2
75 מר
3
3,250 ₪
נשר רמות יצחק
הרדוף 9
80 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 37
80 מר
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 23
90 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 00
90 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 7
95 מר
3
3,250 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 4
76 מר
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
המורן 6
80 מר
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 4
84 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 20
60 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
החצב
80 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 9
79 מר
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80 מר
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
83 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 31
70 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 10
72 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 5
80 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 13
80 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 4
76 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
89 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
75 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 11
75 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 11
78 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 9
70 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 19
80 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 9
74 מר
3
נשר רמות יצחק
חבצלת 19
70 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
80 מר
3
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 9
70 מר
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 3
78 מר
3
3,200 ₪