נשר רמות יצחק
המרגנית 7
70
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 13
80
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 15
70
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 29
75
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
78
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 15
70
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
85
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 23
90
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 3
85
3
2,995 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 13
82
3
נשר רמות יצחק
חבצלת 14
80
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 21
70
3
2,450 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 33
79
3
3,250 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 4
65
3
3,070 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 4
85
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
75
3
3,250 ₪
נשר רמות יצחק
האירוסים 24
65
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
80
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 11
125
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
85
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
האשל 7
76
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 18
75
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 33
80
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 14
76
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
60
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
95
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 14
70
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
סמטת התמר 3
90
3
2,850 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 37
70
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 11
78
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 19
75
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 6
75
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 5
70
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 26
75
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
80
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
75
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 8
73
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 25
86
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 19
80
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
התמר 4
50
3
נשר רמות יצחק
חבצלת
70
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים
80
3
2,950 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 33
76
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז
90
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז
90
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
תל חנן
65
3
2,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
70
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 3
85
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הסביון 3
140
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים
70
3
2,550 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 9
80
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 35
60
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 31
75
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
75
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 21
87
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 9
85
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 37
90
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 31
85
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 13
76
3
נשר רמות יצחק
יסמין 7
75
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
האשל 7
90
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 7
90
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 39
70
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
87
3
3,650 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 15
82
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים
65
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
70
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 18
80
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 20
75
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
75
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 16
70
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 4
76
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 33
76
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 18
80
3
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 21
78
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
75
3
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הסביון 16
76
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 19
76
3
נשר רמות יצחק
השיקמה 8
70
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
החצב
75
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 11
78
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 24
90
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
האירוסים 18
60
3
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 16
270
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 8
70
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
ההדס 14
60
3
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
90
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
החצב
75
3
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת
75
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 1
60
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 15
82
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 12
70
3
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
המורן 1
80
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
75
3
2,850 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
75
3
3,000 ₪