נשר רמות יצחק
תל חנן
50 מר
2
2,200 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 9
65 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
54 מר
2
2,740 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
56 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 11
55 מר
2
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 30
42 מר
2
2,450 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 19
2 מר
2
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
55 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
55 מר
2
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
1 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 9
65 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
53 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 10
45 מר
2
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
45 מר
2
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 14
55 מר
2
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 5
60 מר
2
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
55 מר
2
2,250 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 16
110 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 7
35 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 4
55 מר
2
2,200 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 6
40 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
55 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 14
55 מר
2
2,200 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
40 מר
2
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
50 מר
2
2,550 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 5
50 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
האורן
60 מר
2
1,750 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 5
50 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 2
60 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
56 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
50 מר
2
2,650 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 11
50 מר
2
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 27
46 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 2
60 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 14
50 מר
2
2,650 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 42
50 מר
2
נשר רמות יצחק
צה"ל 12
55 מר
2
2,200 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 1
60 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
55 מר
2
2,350 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 9
57 מר
2
2,200 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 5
58 מר
2
2,200 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 12
55 מר
2
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 10
47 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 19
65 מר
2
נשר רמות יצחק
חבצלת
52 מר
2
2,050 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 11
75 מר
2
2,300 ₪