נשר רמות יצחק
הזית
70 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת
52 מר
2
2,100 ₪
נשר רמות יצחק
השקמה
60 מר
2
2,650 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים
100 מר
4
3,900 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף 8
60 מר
4.5
4,500 ₪
נשר רמות יצחק
הרדוף 6
35 מר
1
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
80 מר
4
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
החצב
80 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
60 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 23
90 מר
4
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 7
110 מר
5
3,900 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך
90 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
101 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
54 מר
2
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 12
120 מר
4
1,150 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 20
75 מר
3
2,650 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 13
80 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 17
100 מר
4
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 19
100 מר
4
4,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
80 מר
3
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
90 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
תל חנן
17 מר
4
3,750 ₪
נשר רמות יצחק
תל חנן
100 מר
4
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 14
150 מר
5
4,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 21
90 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה
80 מר
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 4
76 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 2
100 מר
4
4,300 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 18
100 מר
4
3,450 ₪
נשר רמות יצחק
האשל 7
100 מר
3.5
3,850 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף 4
105 מר
4.5
4,200 ₪
נשר רמות יצחק
כליל החורש 8
110 מר
4
4,600 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף
100 מר
4.5
4,300 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 9
60 מר
2
2,200 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 14
86 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
כליל החורש
80 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 5
95 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 40
70 מר
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 5
84 מר
4
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
86 מר
3
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 21
85 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 1
74 מר
3
3,100 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות
104 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
האורן 23
90 מר
4
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 13
55 מר
2
2,200 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 7
106 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 31
130 מר
5
4,800 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 23
100 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
55 מר
2
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
90 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים
78 מר
1.5
3,250 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות
95 מר
4
3,750 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה
107 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
האורן
100 מר
4
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 26
90 מר
3
3,000 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 15
104 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 5
50 מר
2
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
האלון 8
100 מר
4
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
האלון
100 מר
4
4,100 ₪
נשר רמות יצחק
הרדוף 14
75 מר
3
3,550 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 10
50 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
החצב
86 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף 15
55 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
87 מר
3
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
73 מר
3
2,900 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 37
75 מר
3.5
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 13
55 מר
2.5
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 26
30 מר
1
2,800 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 13
78 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת
90 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הערמונים 1
95 מר
4
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף 4
118 מר
4.5
4,300 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף 4
105 מר
4.5
4,800 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 9
84 מר
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
55 מר
2
2,650 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 6
30 מר
1.5
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 3
35 מר
2
2,550 ₪
נשר רמות יצחק
כליל החורש 13
90 מר
4
3,900 ₪
נשר רמות יצחק
האירוסים 25
40 מר
2
2,750 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 1
40 מר
2
2,700 ₪
נשר רמות יצחק
האשל 7
100 מר
3.5
4,100 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
90 מר
3.5
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 5
88 מר
3.5
נשר רמות יצחק
השזיף 9
60 מר
2
2,400 ₪
נשר רמות יצחק
החצב 11
90 מר
3
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
55 מר
2
2,650 ₪
נשר רמות יצחק
האורן
80 מר
3.5
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 4
140 מר
5
4,000 ₪
נשר רמות יצחק
הערמונים 1
95 מר
4
3,400 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 18
100 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 13
40 מר
2
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
הסחלב 6
35 מר
1
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף 4
100 מר
4
4,800 ₪
נשר רמות יצחק
התפוז 33
85 מר
3
3,200 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 5
84 מר
4
3,500 ₪