נשר רמות יצחק
הזית
70 מר
3
2,600 ₪
נשר בן דור
ההסתדרות
3
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת
52 מר
2
2,100 ₪
נשר תל חנן
האורן 13 13
75 מר
3.5
2,650 ₪
נשר תל חנן
אשכולות
60 מר
3.5
3,300 ₪
נשר רמות יצחק
השקמה
60 מר
2
2,650 ₪
נשר תל חנן
דרך השלום
96 מר
4.5
3,850 ₪
נשר בן דור
מעלה הגבורים
66 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים
100 מר
4
3,900 ₪
נשר רמות יצחק
השושנים 37
80 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
הרדוף 6
35 מר
1
2,300 ₪
נשר תל חנן
יעל 30
74 מר
3
2,400 ₪
נשר תל חנן
אשכולות 8
100 מר
4
4,000 ₪
נשר בן דור
צה"ל 21
30 מר
1.5
1,750 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
80 מר
3
3,800 ₪
נשר תל חנן
קרן היסוד
85 מר
4
3,200 ₪
נשר תל חנן
דרך השלום 40
75 מר
3.5
2,500 ₪
נשר בן דור
נתיב הים 9
30 מר
1.5
1,650 ₪
נשר
התאנה
110 מר
4
4,500 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 17
100 מר
4
3,700 ₪
נשר
התאנה 3
160 מר
6
7,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה
60 מר
2
2,300 ₪
נשר גבעת נשר
יפה נוף 46
62 מר
3
2,500 ₪
נשר תל חנן
קרן היסוד 41
28 מר
1.5
1,800 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
90 מר
3
3,100 ₪
נשר בן דור
דרך הטכניון 30
60 מר
3
2,500 ₪
נשר
דרך בר יהודה
100 מר
4
3,850 ₪
נשר בן דור
אופקים 2
80 מר
4
3,400 ₪
נשר בן דור
צה"ל 27
40 מר
2
2,300 ₪
נשר קדמת דניה
התאנה 9
150 מר
4.5
7,500 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך
90 מר
4
3,500 ₪
נשר גבעת נשר
הקוממיות 170
100 מר
3
3,500 ₪
נשר רמות יצחק
החצב
80 מר
3
2,900 ₪
נשר בן דור
מעלה הגיבורים
65 מר
3
2,500 ₪
נשר בן דור
דרך הטכניון 13
40 מר
2
2,200 ₪
נשר רמות יצחק
הלוטם 7
110 מר
5
3,900 ₪
נשר תל חנן
קרן היסוד
40 מר
2
2,500 ₪
נשר בן דור
אופקים 2
91 מר
4
3,600 ₪
נשר בן דור
צה"ל 29
70 מר
3
נשר תל חנן
קרן היסוד 42
75 מר
3
2,500 ₪
נשר רמות יצחק
השזיף 8
60 מר
4.5
4,500 ₪
נשר גבעת נשר
הקוממיות 19
60 מר
2.5
1,800 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 19
100 מר
4
4,000 ₪
נשר
רמות יצחק
120 מר
5
3,450 ₪
נשר גבעת נשר
התשבי 13
60 מר
3
3,000 ₪
נשר תל חנן
ששת הימים 4
70 מר
3
2,500 ₪
נשר גבעת נשר
המעפילים
70 מר
3
2,450 ₪
נשר בן דור
ההסתדרות
65 מר
4
1,350 ₪
נשר רמות יצחק
השיקמה 19
54 מר
2
2,750 ₪
נשר בן דור
צה"ל 23
45 מר
2
2,300 ₪
נשר בן דור
עמוס 18
40 מר
1
1,750 ₪
נשר גבעת נשר
העלייה 36
100 מר
3.5
4,200 ₪
נשר בן דור
מעלה הגיבורים
70 מר
3.5
2,250 ₪
נשר רמות יצחק
צה"ל 12
120 מר
4
1,150 ₪
נשר גבעת נשר
הרקפות 34
65 מר
3
3,500 ₪
נשר בן דור
ההסתדרות 15
65 מר
3
2,300 ₪
נשר רמות יצחק
הזית 23
90 מר
4
2,900 ₪
נשר בן דור
אופקים 5
80 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 20
75 מר
3
2,650 ₪
נשר בן דור
עמוס 11
45 מר
1.5
2,050 ₪
נשר גבעת נשר
האילנות
190 מר
6
4,500 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה 8
80 מר
4
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 13
80 מר
3
2,600 ₪
נשר רמות יצחק
המרגנית 7
101 מר
4
3,600 ₪
נשר תל חנן
צבר 14
50 מר
2.5
2,600 ₪
נשר
דרך בר יהודה 58
100 מר
4.5
4,700 ₪
נשר תל חנן
ששת הימים 10
63 מר
3
2,100 ₪
נשר תל חנן
קרן היסוד 41
38 מר
2
2,500 ₪
נשר
דוכיפת 5
50 מר
2
2,450 ₪
נשר
התאנה 5
100 מר
4
5,300 ₪
נשר רמות יצחק
תל חנן
100 מר
4
3,800 ₪
נשר תל חנן
דרך השלום 40
70 מר
3
2,500 ₪
נשר תל חנן
דרך השלום 12
45 מר
2
2,500 ₪
נשר בן דור
דרך הטכניון 26
45 מר
3
1,750 ₪
נשר רמות יצחק
חבצלת 21
90 מר
4
3,600 ₪
נשר רמות יצחק
הנוריות 18
100 מר
4
3,450 ₪
נשר רמות יצחק
הלילך 4
76 מר
3
3,000 ₪
נשר גבעת נשר
הותיקים 22
35 מר
1
1,800 ₪
נשר תל חנן
דרך השלום 6
118 מר
4
3,700 ₪
נשר
דרך בר יהודה
90 מר
4
3,900 ₪
נשר
דרך בר יהודה
110 מר
4
3,800 ₪
נשר רמות יצחק
הערבה
80 מר
3
3,700 ₪
נשר רמות יצחק
יסמין 14
86 מר
4
3,200 ₪
נשר
התאנה 5
120 מר
5
5,600 ₪
נשר תל חנן
יעל 29
35 מר
2
2,100 ₪
נשר רמות יצחק
הורדים 9
60 מר
2
2,200 ₪
נשר קדמת דניה
התאנה 11
130 מר
5
5,000 ₪
נשר
נחשון 00
75 מר
3
3,600 ₪
נשר בן דור
ההסתדרות 15
67 מר
3
2,500 ₪
נשר תל חנן
קרן היסוד 35
35 מר
2
2,000 ₪
נשר רמות יצחק
השיטה 14
150 מר
5
4,300 ₪
נשר תל חנן
יעל 12
40 מר
2
2,100 ₪
נשר רמות יצחק
תל חנן
17 מר
4
3,750 ₪
נשר בן דור
צה"ל 29
70 מר
3
נשר תל חנן
יעל 4
30 מר
2
2,000 ₪
נשר גבעת נשר
העלייה
100 מר
4
4,500 ₪