חיפה רמת התשבי
בית אל 5
90 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה רמת התשבי
התשבי 13
80 מר
3.5
3,250 ₪
חיפה רמת התשבי
התשבי 26
86 מר
3.5
2,800 ₪
חיפה רמת התשבי
בית אל 5
90 מר
3.5
3,450 ₪
חיפה רמת התשבי
עובדיה
90 מר
3.5
3,850 ₪
חיפה רמת התשבי
שדרות הנשיא 8
96 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה רמת התשבי
התשבי 12
85 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה רמת התשבי
עובדיה 10
95 מר
3.5
חיפה רמת התשבי
עובדיה
70 מר
3.5
3,800 ₪
חיפה רמת התשבי
התשבי 25
120 מר
3.5
3,800 ₪
חיפה רמת התשבי
עובדיה 10
95 מר
3.5
3,700 ₪
חיפה רמת התשבי
שונמית
76 מר
3.5
3,350 ₪
חיפה רמת התשבי
עובדיה
90 מר
3.5
3,850 ₪