חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 35
105
4
4,900 ₪
חיפה כרמליה
 
125
4
3,750 ₪
חיפה כרמליה
 
125
5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
 
125
5
5,200 ₪
חיפה כרמליה
לאה 53
100
5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
בועז
1
4.5
3,400 ₪
חיפה כרמליה
חנה 22
99
4
3,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 43
120
5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
לאה 18
50
2
2,300 ₪
חיפה כרמליה
רחל 2
32
1.5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 35
136
5
6,000 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 21
100
4.5
2,950 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 2
100
4
3,900 ₪
חיפה כרמליה
בועז 20
110
4
3,700 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו 3
75
3.5
2,800 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 21
100
4.5
2,890 ₪
חיפה כרמליה
רות
120
6
5,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל 14
100
4
2,900 ₪
חיפה כרמליה
לאה 44
140
5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
 
120
4
4,500 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 29
120
5
5,100 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו 24
82
3
3,500 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו 3
71
2.5
2,400 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 35
85
4
4,100 ₪
חיפה כרמליה
חנה 15
115
5
3,500 ₪
חיפה כרמליה
רחל 14
80
4
2,900 ₪
חיפה כרמליה
בועז 15
90
3
3,600 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
130
5
5,300 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 10
95
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
1
4
3,850 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
100
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
חנה 17
120
4
3,600 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
100
4
4,100 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו 15
120
5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 2
38
1
2,650 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 18
95
4
3,600 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 32
110
4
3,450 ₪
חיפה כרמליה
 
110
4
5,000 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 27
140
5
6,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
115
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
נוגה
100
4
חיפה כרמליה
 
120
4.5
5,100 ₪
חיפה כרמליה
צפרירים
60
2.5
2,900 ₪
חיפה כרמליה
בועז 4
50
1.5
2,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה 10
135
5
6,250 ₪
חיפה כרמליה
 
120
5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
רחל
110
4.5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 1
45
2
2,800 ₪