חיפה כרמליה
ויצ"ו
160 מר
5
4,950 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
100 מר
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
חנה 6
88 מר
4.5
3,300 ₪
חיפה כרמליה
בועז 18
140 מר
5.5
5,700 ₪
חיפה כרמליה
רות 17
100 מר
4
חיפה כרמליה
רחל
126 מר
5
5,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה 15
115 מר
5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
110 מר
4.5
5,500 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
90 מר
4
3,900 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 32
115 מר
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
90 מר
4
3,900 ₪
חיפה כרמליה
חנה
125 מר
4.5
3,300 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 32
120 מר
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
רות
100 מר
3.5
חיפה כרמליה
ויצ"ו
165 מר
5
4,950 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו
95 מר
4
3,300 ₪
חיפה כרמליה
חנה
90 מר
4.5
2,700 ₪
חיפה כרמליה
רחל 30
105 מר
4.5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 27
140 מר
5
6,200 ₪
חיפה כרמליה
חנה
90 מר
4.5
2,700 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 6
110 מר
4
6,300 ₪
חיפה כרמליה
חנה 42
120 מר
3.5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה 32
100 מר
4
3,300 ₪
חיפה כרמליה
לאה
50 מר
2
2,800 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 7
45 מר
2
2,300 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 25
10 מר
4
4,800 ₪
חיפה כרמליה
חנה 1
70 מר
3
3,500 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 32
120 מר
4
3,500 ₪
חיפה כרמליה
רחל 9
91 מר
3
3,200 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 26
80 מר
4
3,600 ₪
חיפה כרמליה
רחל
100 מר
4
4,000 ₪
חיפה כרמליה
רות 10
100 מר
4.5
3,350 ₪
חיפה כרמליה
רחל 41
120 מר
4
4,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה 10
125 מר
5.5
5,500 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 10
90 מר
4
3,600 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 24
100 מר
5
4,700 ₪
חיפה כרמליה
חנה 15
115 מר
5
4,100 ₪
חיפה כרמליה
גלגל 2
70 מר
3.5
4,300 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 9
95 מר
4
3,300 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 4
78 מר
3
3,400 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 4
78 מר
3
3,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל 15
100 מר
4
4,400 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 11
70 מר
3
2,950 ₪
חיפה כרמליה
רחל
126 מר
4
5,500 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 9
95 מר
3.5
4,400 ₪
חיפה כרמליה
חנה 10
125 מר
6
3,900 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
100 מר
3.5
חיפה כרמליה
צפרירים 5
100 מר
3
3,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל 9
90 מר
3
3,200 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 24
60 מר
2
2,850 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 1
105 מר
4
4,800 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 11
50 מר
2
2,600 ₪
חיפה כרמליה
רחל 15
100 מר
4
4,400 ₪
חיפה כרמליה
לאה 18
50 מר
2
2,800 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 9
95 מר
3
4,500 ₪
חיפה כרמליה
רות 10
114 מר
4.5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 11
70 מר
3
3,100 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 4
95 מר
4.5
4,400 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 11
50 מר
2
2,600 ₪
חיפה כרמליה
צפרירים 16
100 מר
3.5
3,900 ₪
חיפה כרמליה
חנה 1
70 מר
3
3,500 ₪
חיפה כרמליה
אבשלום 13
120 מר
4
3,100 ₪
חיפה כרמליה
רחל 8
90 מר
3
3,400 ₪
חיפה כרמליה
נעמי
100 מר
4
4,150 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 1
90 מר
4
3,900 ₪
חיפה כרמליה
בועז 15
95 מר
3.5
3,900 ₪
חיפה כרמליה
רות 25
75 מר
2.5
2,500 ₪
חיפה כרמליה
רחל
130 מר
6
6,200 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 33
100 מר
4
3,600 ₪
חיפה כרמליה
בועז 4
50 מר
2
2,500 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 6
140 מר
4
4,800 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
100 מר
4
3,600 ₪
חיפה כרמליה
בועז
120 מר
5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
צפרירים 9
98 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה כרמליה
רות 14
96 מר
4.5
4,200 ₪
חיפה כרמליה
צפרירים 7
15 מר
4
4,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 32
120 מר
4
חיפה כרמליה
רחל
140 מר
5
8,250 ₪
חיפה כרמליה
רחל 15
90 מר
4
5,000 ₪
חיפה כרמליה
חנה 13
108 מר
3
4,200 ₪
חיפה כרמליה
בועז 15
95 מר
3.5
3,900 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 1
110 מר
4
3,950 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 7
95 מר
3.5
3,000 ₪
חיפה כרמליה
חנה סנש 28
104 מר
4
4,700 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 11
50 מר
2
2,600 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 33
100 מר
4
3,200 ₪
חיפה כרמליה
בועז 7
120 מר
5
4,400 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 22
95 מר
3
2,900 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו 5
90 מר
3
4,000 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו
100 מר
3.5
3,150 ₪
חיפה כרמליה
רות 37
35 מר
2
2,700 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 46
110 מר
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
רות 43
100 מר
4
4,200 ₪
חיפה כרמליה
רות 29
130 מר
4
3,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה 6
100 מר
4.5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
בועז
120 מר
5
5,100 ₪