חיפה כרמליה
חנה 15
115 מר
5
4,100 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 24
100 מר
5
4,700 ₪
חיפה כרמליה
בועז
120 מר
5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
רחל
140 מר
5
8,250 ₪
חיפה כרמליה
בועז 7
120 מר
5
4,400 ₪
חיפה כרמליה
לאה 16
110 מר
5
6,000 ₪
חיפה כרמליה
בועז
120 מר
5
5,100 ₪
חיפה כרמליה
בועז 000
120 מר
5
4,400 ₪
חיפה כרמליה
בועז
5
499 ₪
חיפה כרמליה
חנה 15
115 מר
5
4,300 ₪
חיפה כרמליה
רות 21
205 מר
5
5,750 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 13
125 מר
5
4,700 ₪
חיפה כרמליה
לאה 53
100 מר
5
4,100 ₪