חיפה כרמליה
חנה 15
115
5
3,500 ₪
חיפה כרמליה
 
125
5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 29
120
5
6,500 ₪
חיפה כרמליה
לאה 44
140
5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 43
120
5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
 
125
5
5,500 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 29
120
5
4,600 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 8
110
5
4,100 ₪
חיפה כרמליה
בועז 22
110
5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 24
100
5
4,750 ₪
חיפה כרמליה
חנה 10
135
5
6,700 ₪
חיפה כרמליה
רות 5
120
5
3,600 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 43
120
5
4,200 ₪
חיפה כרמליה
רות 21
205
5
5,700 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
115
5
4,000 ₪