חיפה כרמליה
חנה
125 מר
4.5
3,300 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
115 מר
4.5
4,200 ₪
חיפה כרמליה
חנה
90 מר
4.5
2,700 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
105 מר
4.5
4,300 ₪
חיפה כרמליה
רחל 30
105 מר
4.5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 27
110 מר
4.5
6,000 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
110 מר
4.5
5,500 ₪