חיפה כרמליה
מנחם בייליס
110 מר
4.5
5,500 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 4
95 מר
4.5
4,400 ₪
חיפה כרמליה
רחל 40
120 מר
4.5
5,400 ₪
חיפה כרמליה
בועז 3
100 מר
4.5
4,000 ₪