חיפה כרמליה
לאה 20
95
4.5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
בועז
1
4.5
3,400 ₪
חיפה כרמליה
לאה 53
100
4.5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 21
100
4.5
2,950 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 101
100
4.5
2,950 ₪
חיפה כרמליה
בועז 7
100
4.5
3,400 ₪
חיפה כרמליה
חנה 6
91
4.5
2,700 ₪
חיפה כרמליה
רחל
110
4.5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה
110
4.5
4,200 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 21
100
4.5
3,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה 50
110
4.5
4,300 ₪
חיפה כרמליה
רחל 24
20
4.5
4,990 ₪
חיפה כרמליה
נעמי
115
4.5
5,300 ₪
חיפה כרמליה
לאה 54
180
4.5
3,700 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 13
100
4.5
4,500 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
125
4.5
5,000 ₪