חיפה כרמליה
מנחם בייליס
1
4
3,850 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
100
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
100
4
4,100 ₪
חיפה כרמליה
 
125
4
3,750 ₪
חיפה כרמליה
 
120
4
4,500 ₪
חיפה כרמליה
נוגה
100
4
חיפה כרמליה
 
110
4
3,600 ₪
חיפה כרמליה
רחל
110
4
3,600 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 10
95
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
נעמי
90
4
3,700 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 35
12
4
4,600 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
115
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
 
110
4
5,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל 14
80
4
2,900 ₪
חיפה כרמליה
 
120
4
4,500 ₪