חיפה כרמליה
נעמי 27
127
4
4,900 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
110
4
3,900 ₪