חיפה כרמליה
נעמי 11
50 מר
2
2,600 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 11
50 מר
2
2,600 ₪
חיפה כרמליה
לאה 18
50 מר
2
2,800 ₪
חיפה כרמליה
בועז 4
50 מר
2
2,500 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 11
50 מר
2
2,600 ₪
חיפה כרמליה
רות 37
35 מר
2
2,700 ₪
חיפה כרמליה
רות 37
35 מר
2
2,900 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 1
45 מר
2
2,600 ₪