חיפה כרמליה
לאה 18
40 מר
2
3,100 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 5
65 מר
2
2,500 ₪
חיפה כרמליה
לאה
50 מר
2
2,700 ₪
חיפה כרמליה
רחל 14
60 מר
2
2,200 ₪
חיפה כרמליה
רחל 14
60 מר
2
2,200 ₪
חיפה כרמליה
לאה
50 מר
2
2,800 ₪
חיפה כרמליה
לאה 18
52 מר
2
2,550 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 11
45 מר
2
2,600 ₪
חיפה כרמליה
לאה 18
50 מר
2
2,650 ₪
חיפה כרמליה
רחל 34
40 מר
2
חיפה כרמליה
ויצ"ו 24
60 מר
2
2,750 ₪
חיפה כרמליה
רחל
40 מר
2
2,000 ₪