חיפה כרמליה
רחל
60 מר
2
2,200 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 7
205 מר
5.5
6,500 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 35
120 מר
4
3,000 ₪
חיפה כרמליה
רות 51
26 מר
1
2,000 ₪
חיפה כרמליה
חנה 29
80 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
100 מר
4
4,100 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
100 מר
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 10
95 מר
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
1 מר
4
3,950 ₪
חיפה כרמליה
רחל
100 מר
4
3,100 ₪
חיפה כרמליה
חנה 10
135 מר
5
6,700 ₪
חיפה כרמליה
רחל 24
20 מר
4.5
4,990 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
100 מר
3.5
3,900 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 10
95 מר
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 26
90 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
115 מר
5
4,000 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
125 מר
4.5
5,000 ₪
חיפה כרמליה
רות
30 מר
3
6,000 ₪
חיפה כרמליה
נעמי
90 מר
4
3,700 ₪
חיפה כרמליה
לאה
100 מר
4
4,100 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 1
90 מר
3.5
2,800 ₪
חיפה כרמליה
רות 51
180 מר
6
6,000 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 18 18
110 מר
4
4,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה 20
90 מר
4
4,200 ₪
חיפה כרמליה
חנה
115 מר
5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
לאה 18
40 מר
2
3,100 ₪
חיפה כרמליה
אבשלום 15
73 מר
3.5
3,200 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו 3
72 מר
2.5
2,850 ₪
חיפה כרמליה
צפרירים 21
80 מר
3
3,200 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 5
65 מר
2
2,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה 15
115 מר
5
3,600 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 25
80 מר
4.5
5,200 ₪
חיפה כרמליה
חנה 8
100 מר
4
4,000 ₪
חיפה כרמליה
צדקיהו 3
72 מר
2.5
2,850 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 46
120 מר
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 13
100 מר
4.5
3,600 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 32
100 מר
4
3,600 ₪
חיפה כרמליה
בועז 18
65 מר
3
3,650 ₪
חיפה כרמליה
בועז 18
65 מר
3
3,650 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 46
95 מר
4
3,500 ₪
חיפה כרמליה
רחל 34
50 מר
2.5
2,500 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 27
127 מר
4
4,900 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 22
35 מר
1.5
2,300 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
120 מר
4
3,500 ₪
חיפה כרמליה
לאה
50 מר
2
2,700 ₪
חיפה כרמליה
חנה
85 מר
3.5
3,600 ₪
חיפה כרמליה
צפרירים 18
82 מר
4
4,400 ₪
חיפה כרמליה
רות 29
53 מר
1.5
2,700 ₪
חיפה כרמליה
רות 51
57 מר
1.5
2,000 ₪
חיפה כרמליה
רחל
126 מר
5
4,600 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה
95 מר
4
4,200 ₪
חיפה כרמליה
לאה 54
100 מר
4
3,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה 10
130 מר
5
5,650 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 6
295 מר
3
5,500 ₪
חיפה כרמליה
נוגה
250 מר
7
10,000 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי
120 מר
4
3,500 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 3
70 מר
2.5
2,600 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה 24
95 מר
4
4,200 ₪
חיפה כרמליה
רחל 14
100 מר
4
3,300 ₪
חיפה כרמליה
רחל 14
60 מר
2
2,200 ₪
חיפה כרמליה
רחל 14
60 מר
2
2,200 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
90 מר
4
3,900 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 6
100 מר
4
4,500 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 20
145 מר
5
4,950 ₪
חיפה כרמליה
לאה
50 מר
2
2,800 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
105 מר
4.5
4,300 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 32
120 מר
4
3,800 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 32
115 מר
4
3,500 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו
160 מר
5
4,650 ₪
חיפה כרמליה
חנה
90 מר
4.5
2,700 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 1
115 מר
4.5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
צפרירים 18
82 מר
4
4,500 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 32
120 מר
4
3,500 ₪
חיפה כרמליה
רחל 30
105 מר
4.5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
115 מר
4.5
4,200 ₪
חיפה כרמליה
לאה 18
52 מר
2
2,550 ₪
חיפה כרמליה
נעמי 11
45 מר
2
2,600 ₪
חיפה כרמליה
רחל
80 מר
3
3,450 ₪
חיפה כרמליה
חנה 8
110 מר
4
4,000 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס
90 מר
4
3,900 ₪
חיפה כרמליה
שלומציון המלכה
95 מר
4
4,200 ₪
חיפה כרמליה
חנה
125 מר
4.5
3,300 ₪
חיפה כרמליה
רחל 41
105 מר
3
4,000 ₪
חיפה כרמליה
לאה 51
80 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 6
110 מר
4
6,300 ₪
חיפה כרמליה
נוגה 7
100 מר
3.5
3,500 ₪
חיפה כרמליה
חנה 29
80 מר
3.5
3,600 ₪
חיפה כרמליה
חנה 21
105 מר
4
4,000 ₪
חיפה כרמליה
חנה 27
90 מר
4
3,500 ₪
חיפה כרמליה
מנחם בייליס 1
105 מר
4.5
4,200 ₪
חיפה כרמליה
חנה 6
88 מר
4.5
2,700 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו
165 מר
5
4,950 ₪
חיפה כרמליה
אלכסנדר ינאי 46
115 מר
4
3,700 ₪
חיפה כרמליה
רות
100 מר
3.5
חיפה כרמליה
נוגה 7
90 מר
3.5
3,800 ₪
חיפה כרמליה
ויצ"ו 20
165 מר
5
4,950 ₪