חיפה עין הים
יאיר שטרן 23
60 מר
3
2,500 ₪
חיפה עין הים
התורן 35
120 מר
5
4,500 ₪
חיפה עין הים
התורן 35
60 מר
2.5
2,900 ₪
חיפה עין הים
ההגה 3
35 מר
1
2,000 ₪
חיפה עין הים
יאיר שטרן 23
55 מר
3
2,500 ₪
חיפה עין הים
שדרות ההגנה 105
16 מר
2,000 ₪
חיפה עין הים
יאיר שטרן 17
35 מר
2
2,100 ₪
חיפה עין הים
התורן 16
60 מר
2
2,400 ₪
חיפה עין הים
יאיר שטרן 4
68 מר
3.5
2,950 ₪
חיפה עין הים
ההגה 3
40 מר
1.5
2,000 ₪
חיפה עין הים
העוגן 21
75 מר
3
4,200 ₪
חיפה עין הים
יאיר שטרן 11
90 מר
4
3,500 ₪
חיפה עין הים
יאיר שטרן 16
60 מר
2.5
2,000 ₪
חיפה עין הים
ההגה 6
50 מר
3
3,000 ₪
חיפה עין הים
יאיר שטרן 17
68 מר
3.5
3,000 ₪
חיפה עין הים
העוגן 9
90 מר
4
3,950 ₪
חיפה עין הים
התורן 14
70 מר
3
2,600 ₪
חיפה עין הים
יאיר שטרן 17
68 מר
3.5
3,100 ₪
חיפה עין הים
יוברט המפרי 15
81 מר
3
חיפה עין הים
התורן 20
60 מר
3
3,000 ₪
חיפה עין הים
יאיר שטרן 25
60 מר
3
2,200 ₪
חיפה עין הים
יאיר שטרן 17
60 מר
3
2,200 ₪
חיפה עין הים
התורן 10
65 מר
3
2,800 ₪
חיפה עין הים
התורן 400
70 מר
3
3,200 ₪
חיפה עין הים
התורן 4
85 מר
3.5
3,000 ₪
חיפה עין הים
יאיר שטרן
75 מר
3
2,800 ₪
חיפה עין הים
התורן 40
74 מר
3
3,000 ₪
חיפה עין הים
התורן 24
65 מר
3.5
3,150 ₪
חיפה עין הים
התורן 39
80 מר
3
חיפה עין הים
יאיר שטרן 17
65 מר
3
2,000 ₪
חיפה עין הים
התורן 9
60 מר
2
2,800 ₪
חיפה עין הים
התורן 21
80 מר
3
3,000 ₪
חיפה עין הים
העוגן
140 מר
5
6,000 ₪