חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 27
90 מר
4
3,600 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק
80 מר
4
4,000 ₪
חיפה רמות רמז
בורלא יהודה 25
90 מר
4
2,980 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא
80 מר
4
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר 14
90 מר
4
3,400 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא
75 מר
4
3,200 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 15
100 מר
4
4,500 ₪
חיפה רמות רמז
דרך חנקין 9
100 מר
4
3,150 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 18
80 מר
4
2,500 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב
95 מר
4
3,100 ₪
חיפה רמות רמז
שחם 2
98 מר
4
4,500 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא
85 מר
4
3,700 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר 14
90 מר
4
3,400 ₪
חיפה רמות רמז
א.ד. גורדון
100 מר
4
1,550 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 38
87 מר
4
4,100 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 29
100 מר
4
3,700 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק
100 מר
4
3,950 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 15
100 מר
4
4,800 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 27
80 מר
4
3,500 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 23
90 מר
4
3,500 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא
90 מר
4
3,300 ₪
חיפה רמות רמז
שחם 4
180 מר
4
5,300 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל 44
70 מר
4
2,800 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר
87 מר
4
4,000 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 27
90 מר
4
3,500 ₪
חיפה רמות רמז
שחם 4
116 מר
4
4,700 ₪
חיפה רמות רמז
דרך חנקין 32
100 מר
4
3,500 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא
90 מר
4
3,500 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 15
90 מר
4
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב 30
87 מר
4
3,300 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 15
90 מר
4
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 11
80 מר
4
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 15
78 מר
4
3,300 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב 3
95 מר
4
3,300 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 27
80 מר
4
3,700 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 20
70 מר
4
3,200 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 15
82 מר
4
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 23
110 מר
4
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 53
80 מר
4
3,450 ₪
חיפה רמות רמז
דב בר בורוכוב 7
110 מר
4
5,500 ₪
חיפה רמות רמז
דורות 4
80 מר
4
2,500 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 13
65 מר
4
1,350 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא
80 מר
4
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 26
85 מר
4
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 18
80 מר
4
3,400 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 11
71 מר
4
3,600 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 27
84 מר
4
3,200 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 53
80 מר
4
3,900 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 29
80 מר
4
3,350 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 10
85 מר
4
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר 1
60 מר
4
3,450 ₪
חיפה רמות רמז
שדרות הל"ה 25
110 מר
4
4,200 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל 000
96 מר
4
3,700 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 27 27
84 מר
4
3,200 ₪
חיפה רמות רמז
שחם 6
94 מר
4
5,500 ₪
חיפה רמות רמז
דרך חנקין 30
90 מר
4
1,650 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 15
78 מר
4
3,200 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 11
85 מר
4
3,700 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 22
70 מר
4
3,600 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר
4
40,000 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 53
80 מר
4
3,900 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר
85 מר
4
4,000 ₪
חיפה רמות רמז
שדרות הל''ה 25 25
110 מר
4
4,200 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל 42
70 מר
4
3,300 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 25
90 מר
4
3,500 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 21
95 מר
4
3,800 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 18
75 מר
4
3,900 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 36
65 מר
4
3,500 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 25
90 מר
4
3,400 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב 1111
70 מר
4
1,350 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק
88 מר
4
3,750 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 29
100 מר
4
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
פיכמן 22
70 מר
4
3,300 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 23
80 מר
4
3,600 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק
100 מר
4
3,800 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 70
100 מר
4
3,800 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 6
100 מר
4
3,300 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 70
100 מר
4
3,800 ₪
חיפה רמות רמז
חלמיש 10
100 מר
4
4,500 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 29
80 מר
4
2,900 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל 62
90 מר
4
3,900 ₪
חיפה רמות רמז
יהודה בורלא 19
80 מר
4
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
דב בר בורוכוב 7
100 מר
4
3,800 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל 58
90 מר
4
3,000 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל 58
90 מר
4
2,800 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 15
100 מר
4
5,000 ₪
חיפה רמות רמז
אינטרנשיונל 62
90 מר
4
3,900 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 15
100 מר
4
4,500 ₪
חיפה רמות רמז
ברנר 30
75 מר
4
4,000 ₪
חיפה רמות רמז
דובנוב 28
90 מר
4
4,500 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 15
100 מר
4
5,000 ₪
חיפה רמות רמז
זלמן שניאור 36
1 מר
4
3,500 ₪
חיפה רמות רמז
א.ד. גורדון 4
110 מר
4
4,700 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 25
100 מר
4
3,900 ₪
חיפה רמות רמז
חביבה רייק 13
98 מר
4
4,500 ₪