באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 45
74 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 45
75 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 45
76 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 101
76 מר
3
3,100 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה
78 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 8
70 מר
3
3,200 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 44
70 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה ט
בית אל 27
84 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 20
76 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת
70 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ט
מגידו 38
76 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 63
73 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 63
75 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 76
80 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה
74 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ט
משעול יבנה 29
73 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ט
מגידו 32
76 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת
76 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה ט
עין גדי
80 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת
75 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 7
76 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ט
מגידו 6
80 מר
3
2,100 ₪
באר שבע שכונה ט
בית אל
76 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 27
76 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 44
75 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 64
77 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 111
58 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ט
יריחו 39
76 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
מגידו
80 מר
3
2,100 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 46
70 מר
3
3,400 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה 19
76 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 46
78 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה 7
76 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 56
70 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ט
שער הגיא 7
75 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה ט
משעול יבנה 29
73 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 23
65 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 105
76 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 63
70 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 55
78 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 45 45
72 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 42
87 מר
3
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 46
76 מר
3
3,200 ₪
באר שבע שכונה ט
בית אל
60 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה 28
76 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 62
73 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 101
76 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ט
מגידו 22
70 מר
3
2,000 ₪
באר שבע שכונה ט
שער הגיא 7
75 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה
76 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שכונה ט
בית אל 31
92 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ט
מגידו
76 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ט
משעול יבנה
100 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 46
70 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 64
70 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 111
75 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ט
שער הגיא 3
75 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה
76 מר
3
3,150 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 62
73 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה ט
שער הגיא 5
75 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת
76 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ט
מגידו 6
70 מר
3
2,050 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת
76 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 2
1 מר
3
באר שבע שכונה ט
עין גדי 4
80 מר
3
3,200 ₪
באר שבע שכונה ט
עין גדי
80 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ט
שער הגיא 5
70 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ט
שכם
60 מר
3
2,650 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה 19
76 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 25
80 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה 1
76 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 67 67
72 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 28
72 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 56 56
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ט
בית אל 21
70 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה 9
75 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 34
78 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת צפת 42
79 מר
3
3,100 ₪
באר שבע שכונה ט
שדרות ירושלים 62
80 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה ט
בית אל 29
80 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה 17
76 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ט
רחבת טבריה
76 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ט
מגידו
71 מר
3
2,000 ₪
באר שבע שכונה ט
מגידו
65 מר
3
2,400 ₪