באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק
87 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
70 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
בזל
65 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
בזל 49
72 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה
64 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי 54
160 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה א
וייצמן 19
74 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
80 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
גורדון
70 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור
68 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 31
66 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 77
55 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 7
70 מר
3
2,100 ₪
באר שבע שכונה א
גורדון
78 מר
3
2,299 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
76 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 73
85 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 9
70 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 36
60 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
בורוכוב 5
70 מר
3
2,250 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 33
73 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 73
85 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי
65 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 3
74 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 27
78 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה א
וייצמן 19
72 מר
3
2,250 ₪
באר שבע שכונה א
בזל 64
100 מר
3
באר שבע שכונה א
ברנר 9
74 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 58
65 מר
3
2,250 ₪
באר שבע שכונה א
שח"ל 35
55 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 31
61 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 7
75 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק 147
75 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 34
50 מר
3
באר שבע שכונה א
בלפור 31
66 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק
60 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
אחד העם 5
81 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק 94
45 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
בזל
74 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
כצנלסון 4
55 מר
3
2,750 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 77
60 מר
3
2,450 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 9
75 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 7
70 מר
3
2,250 ₪
באר שבע שכונה א
אחד העם 4
75 מר
3
באר שבע שכונה א
בלפור 31
75 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 7
75 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 31
61 מר
3
באר שבע שכונה א
בזל
76 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 2
60 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 2
76 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק 82
82 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 27
65 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 31
65 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
כצנלסון
55 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי 54
65 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה א
ברנר 13
60 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 32
70 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב
70 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה א
אחד העם 8
87 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי 32
100 מר
3
3,500 ₪
באר שבע שכונה א
ברנר 9
70 מר
3
2,000 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 23
60 מר
3
2,100 ₪
באר שבע שכונה א
כצנלסון 21
60 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 16
77 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה א
בזל 36
55 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור
70 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק 129
70 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
גורדון
90 מר
3
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק 137
50 מר
3
באר שבע שכונה א
סוקולוב 27
70 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 123
48 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
בזל
47 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה א
גורדון 12
60 מר
3
2,000 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 34
70 מר
3
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 77
94 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה א
אחד העם 5
81 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 73
78 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 2
76 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
שח"ל 35
55 מר
3
2,850 ₪
באר שבע שכונה א
בזל 49
75 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
בזל 45
68 מר
3
2,450 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 40
65 מר
3
באר שבע שכונה א
השומר 10
75 מר
3
3,300 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 123
50 מר
3
2,200 ₪