נדלן להשכרה

65 מודעות - עמוד 1 מתוך 2

באר שבע שכונה א

אוסישקין
19% 2,600 ₪
3 חד'
2,100 ₪

באר שבע שכונה א

בזל

3 חד'
3,200 ₪

באר שבע שכונה א

שפירא 6

3 חד'
2,800 ₪

באר שבע שכונה א

באר שבע

3 חד'
2,000 ₪

באר שבע שכונה א

סוקולוב 27

3 חד'
3,100 ₪

באר שבע שכונה א

באר שבע
1% 3,000 ₪
3 חד'
3,200 ₪

באר שבע שכונה א

באר שבע
1% 2,800 ₪
3 חד'
3,200 ₪

באר שבע שכונה א

דרך המשחררים 77

3 חד'
2,350 ₪

באר שבע שכונה א

מוריה 48

3 חד'
2,400 ₪

באר שבע שכונה א

מוריה 24
8% 2,400 ₪
3 חד'
2,200 ₪

באר שבע שכונה א

בזל 67

3 חד'
2,600 ₪

באר שבע שכונה א

בלפור 35

3 חד'
2,500 ₪

באר שבע שכונה א

מוריה 34

3 חד'
2,300 ₪

באר שבע שכונה א

מוריה 20

3 חד'
2,600 ₪

באר שבע שכונה א

חיים נחמן ביאליק 124

3 חד'
2,900 ₪

באר שבע שכונה א

דרך המשחררים 77
4% 2,450 ₪
3 חד'
2,350 ₪

באר שבע שכונה א

הכותל המערבי 26

3 חד'
2,800 ₪

באר שבע שכונה א

חיים נחמן ביאליק 127

3 חד'
2,450 ₪

באר שבע שכונה א

אוסישקין 2

3 חד'
2,100 ₪

באר שבע שכונה א

בלפור 31

3 חד'
2,400 ₪

באר שבע שכונה א

בזל
3% 2,600 ₪
3 חד'
2,500 ₪

באר שבע שכונה א

מוריה 20

3 חד'
2,500 ₪

באר שבע שכונה א

דרך המשחררים 9

3 חד'
2,300 ₪

באר שבע שכונה א

סוקולוב 27
1% 3,150 ₪
3 חד'
3,100 ₪

באר שבע שכונה א

דרך המשחררים 73
7% 2,500 ₪
3 חד'
2,300 ₪

באר שבע שכונה א

וייצמן

3 חד'
 

באר שבע שכונה א

סוקולוב 2

3 חד'
2,300 ₪

באר שבע שכונה א

בלפור 27
10% 2,450 ₪
3 חד'
2,200 ₪

באר שבע שכונה א

שח"ל 53
1% 3,150 ₪
3 חד'
3,100 ₪

באר שבע שכונה א

בלפור 32

3 חד'
2,300 ₪

באר שבע שכונה א

מוריה 32

3 חד'
2,300 ₪

באר שבע שכונה א

אחד העם 8

3 חד'
2,400 ₪

באר שבע שכונה א

ברנר 11

3 חד'
2,290 ₪

באר שבע שכונה א

גורדון 3

3 חד'
2,300 ₪

באר שבע שכונה א

דרך המשחררים 35

3 חד'
2,700 ₪

באר שבע שכונה א

דרך המשחררים 15
7% 2,800 ₪
3 חד'
2,600 ₪

באר שבע שכונה א

בלפור 35

3 חד'
2,400 ₪

באר שבע שכונה א

אחד העם 4
8% 2,400 ₪
3 חד'
2,200 ₪

באר שבע שכונה א

סוקולוב 2
3% 2,600 ₪
3 חד'
2,500 ₪

באר שבע שכונה א

בלפור 3

3 חד'
2,750 ₪

באר שבע שכונה א

חיים נחמן ביאליק 131

3 חד'
2,350 ₪

באר שבע שכונה א

בלפור

3 חד'
2,000 ₪

באר שבע שכונה א

בלפור 6

3 חד'
2,300 ₪

באר שבע שכונה א

סוקולוב 39
4% 2,400 ₪
3 חד'
2,300 ₪

באר שבע שכונה א

אוסישקין 2

3 חד'
2,200 ₪

באר שבע שכונה א

דרך המשחררים 27
10% 2,800 ₪
3 חד'
2,500 ₪

באר שבע שכונה א

מוריה 18

3 חד'
3,200 ₪

באר שבע שכונה א

דרך המשחררים 27

3 חד'
3,000 ₪