באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 19
80 מר
4
3,000 ₪
באר שבע שכונה א
בזל 49
72 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
70 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
ברנר
59 מר
באר שבע שכונה א
סוקולוב 1
50 מר
2.5
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 18
30 מר
2
1,990 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי 29
85 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב
120 מר
4
4,100 ₪
באר שבע שכונה א
אוסישקין
50 מר
2
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק
87 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 21
50 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה א
כצנלסון
40 מר
2
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי
50 מר
2
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
35 מר
2
1,900 ₪
באר שבע שכונה א
בזל
65 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
125 מר
באר שבע שכונה א
כיכר אליעזר קפלן 2 2
76 מר
4
3,300 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור
50 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי 12
44 מר
2
באר שבע שכונה א
מוריה
64 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
אוסישקין
38 מר
2
2,100 ₪
באר שבע שכונה א
שח"ל
30 מר
2
1,500 ₪
באר שבע שכונה א
גורדון 6 6
50 מר
2
2,200 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי
149 מר
6.5
4,650 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 115
42 מר
2
1,950 ₪
באר שבע שכונה א
כיכר אליעזר קפלן 2 2
78 מר
4
3,350 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 77
96 מר
4
2,600 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי 54
160 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה א
יצחק רגר 1
134 מר
4
4,500 ₪
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק 100
119 מר
5
3,000 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור
68 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
וייצמן 19
74 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 77
94 מר
4
2,700 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
170 מר
5
6,600 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
98 מר
4.5
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 34
45 מר
2
2,650 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
80 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
בזל 4
90 מר
4
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
גורדון
70 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
40 מר
2
1,700 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 34
50 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה א
בורוכוב
45 מר
2.5
3,000 ₪
באר שבע שכונה א
כיכר אליעזר קפלן 2 2
4
3,300 ₪
באר שבע שכונה א
שח"ל
140 מר
5
3,500 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב
148 מר
5
4,000 ₪
באר שבע שכונה א
בזל
35 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 9
40 מר
2
2,250 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 7
50 מר
2
2,200 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 27
85 מר
3.5
2,600 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 31
66 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
שח"ל 35
50 מר
2
2,100 ₪
באר שבע שכונה א
ברנר 13
40 מר
2
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
כצנלסון
35 מר
1.5
2,000 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 26
125 מר
4
4,200 ₪
באר שבע שכונה א
גורדון
50 מר
2
1,500 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 8
40 מר
2
1,790 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 37
100 מר
4
2,700 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 77
55 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
170 מר
5
באר שבע שכונה א
גורדון
30 מר
1.5
1,500 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 7
70 מר
3
2,100 ₪
באר שבע שכונה א
בזל 25
110 מר
4
3,500 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 125
55 מר
2.5
1,950 ₪
באר שבע שכונה א
אוסישקין 2
40 מר
1.5
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
125 מר
4
3,600 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 131
95 מר
4
3,000 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 125
60 מר
2
1,950 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי 40
80 מר
2
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 25
82 מר
4
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 131
100 מר
3.5
3,200 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור
2.5
2,200 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 1
35 מר
2
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
שח"ל
30 מר
2
2,800 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
55 מר
2.5
1,950 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 87
40 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה 32
100 מר
4
באר שבע שכונה א
אוסישקין
2
2,450 ₪
באר שבע שכונה א
גורדון
78 מר
3
2,299 ₪
באר שבע שכונה א
גורדון 5
49 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה א
גורדון 6
50 מר
2
2,000 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים
76 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
בלפור 33
25 מר
2
1,500 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 73
85 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 9
70 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 26
137 מר
4
4,300 ₪
באר שבע שכונה א
בזל 36
35 מר
2
2,200 ₪
באר שבע שכונה א
מוריה
34 מר
2
2,100 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 33
73 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב
100 מר
4
2,700 ₪
באר שבע שכונה א
סוקולוב 36
60 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה א
בורוכוב 5
70 מר
3
2,250 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 73
85 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה א
כצנלסון 25
40 מר
2
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
דרך המשחררים 119
38 מר
2
2,300 ₪
באר שבע שכונה א
חיים נחמן ביאליק 122
35 מר
2
2,250 ₪
באר שבע שכונה א
הכותל המערבי
65 מר
3
2,800 ₪