באר שבע רמות
מקס איזידור בודנהימר
166 מר
4
4,300 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי
118 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
פרופ' חיים גבריהו 3
100 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 23
120 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
ישראל גלילי 12
121 מר
4
4,200 ₪
באר שבע רמות
פרופסור אברהם אמיר 51
104 מר
4
3,450 ₪
באר שבע רמות
שדרות הערים התאומות 30
125 מר
4
4,300 ₪
באר שבע רמות
פרופסור אברהם אמיר 94
126 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
מיכאל הנגבי
120 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
פרופסור שמשון עמיצור 10
110 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
שרגא אברמסון 2
115 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי
115 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
האנדרטה
116 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
נחום שריג 3
100 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
יעקב מרש 3
123 מר
4
4,200 ₪
באר שבע רמות
יצחק רגר 53
120 מר
4
4,200 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי 44
113 מר
4
4,300 ₪
באר שבע רמות
קלמן פורת 9
90 מר
4
3,900 ₪
באר שבע רמות
רחבעם זאבי 23
114 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
מקס איזידור בודנהימר 12
116 מר
4
4,200 ₪
באר שבע רמות
שדרות הערים התאומות 22
112 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
אוסקר שינדלר
120 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
רמות
120 מר
4
3,850 ₪
באר שבע רמות
פרופסור אברהם אמיר 5
96 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
ישראל גלילי 20
120 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
פרופסור אברהם אמיר 104
140 מר
4
4,400 ₪
באר שבע רמות
הרב חיים שושנה 2
115 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
מיכאל הנגבי 13
120 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 7
118 מר
4
3,650 ₪
באר שבע רמות
יצחק רגר 55
120 מר
4
4,500 ₪
באר שבע רמות
הר רמון
160 מר
4
5,250 ₪
באר שבע רמות
הר רמון 61
98 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 6
124 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי 11
100 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי 15
123 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
רחבעם זאבי 23
90 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
מקס איזידור בודנהימר 2
120 מר
4
4,300 ₪
באר שבע רמות
רש"ל
110 מר
4
3,200 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר
110 מר
4
4,250 ₪
באר שבע רמות
ליאו פיקרד 4
117 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 39
129 מר
4
3,200 ₪
באר שבע רמות
נחום שריג 57
108 מר
4
3,250 ₪
באר שבע רמות
אשכולית 54
114 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
פרופסור אברהם אמיר 104
116 מר
4
3,900 ₪
באר שבע רמות
יצחק רגר 53
400 מר
4
8,500 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 23
120 מר
4
באר שבע רמות
שדרות הערים התאומות 6
120 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 17
116 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
ישראל גלילי
120 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
פרופ. זאב וילנאי 8
110 מר
4
3,000 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 21
120 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
ישראל אפשטיין 1
150 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
פרופ. זאב וילנאי 5
108 מר
4
3,150 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 2
100 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
ליאו פיקרד 34
125 מר
4
באר שבע רמות
פרופסור שמשון עמיצור 10
110 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
ליאו פיקרד 16
214 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
יוסקה יריב 6
114 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 41
125 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי 9
200 מר
4
4,500 ₪
באר שבע רמות
מיכאל הנגבי 13
120 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
מקס איזידור בודנהימר
114 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
חיים גרינפלד 17
100 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
ליאו פיקרד 22
117 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
אשכולית 50
110 מר
4
3,900 ₪
באר שבע רמות
ישראל גלילי 22
120 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
ישראל גלילי 12
122 מר
4
4,200 ₪
באר שבע רמות
יוסף תקוע 48
112 מר
4
3,200 ₪
באר שבע רמות
רש"ל
120 מר
4
4,200 ₪
באר שבע רמות
הר רמון 31
85 מר
4
2,600 ₪
באר שבע רמות
נחום סנה 5
110 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 5
112 מר
4
3,750 ₪
באר שבע רמות
חיים גרינפלד 19
100 מר
4
3,900 ₪
באר שבע רמות
הר רמון 61
98 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
יצחק רגר 57
140 מר
4
5,500 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 41
125 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי
120 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
אשכולית 46
100 מר
4
3,900 ₪
באר שבע רמות
אוסקר שינדלר 26
117 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 3
115 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
יוסקה יריב 6
120 מר
4
4,100 ₪
באר שבע רמות
מקס איזידור בודנהימר 10
108 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
חיים גרינפלד 15
110 מר
4
4,300 ₪
באר שבע רמות
מקס איזידור בודנהימר 30
120 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי 11
100 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
פרופסור אברהם אמיר 94
110 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
מיכאל הנגבי 13
128 מר
4
3,900 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 7
100 מר
4
3,750 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 19
87 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
נחום שריג 38
120 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 37
120 מר
4
3,900 ₪
באר שבע רמות
יצחק רגר 59
120 מר
4
5,500 ₪
באר שבע רמות
מיכאל הנגבי
116 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
נחום שריג 57
105 מר
4
3,100 ₪
באר שבע רמות
עוזי נרקיס 23
120 מר
4
4,200 ₪
באר שבע רמות
האנדרטה 3
116 מר
4
3,600 ₪