באר שבע רמות
גד טדסקי 2
132 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
יצחק רגר 53
136 מר
4
5,000 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר
116 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
האנדרטה
116 מר
4
3,650 ₪
באר שבע רמות
נחום שריג 43
120 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר
120 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
האנדרטה 7
100 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי
118 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
נחום שריג
110 מר
4
3,490 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 44
10 מר
4
3,900 ₪
באר שבע רמות
גד טדסקי
180 מר
4
5,000 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי
110 מר
4
4,300 ₪
באר שבע רמות
הר רמון
170 מר
4
4,750 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 17
114 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
יצחק רגר 49
130 מר
4
5,500 ₪
באר שבע רמות
יצחק רגר 59 59
4
4,300 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי
118 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 17
116 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
שמואל סמבורסקי 7
250 מר
4
4,500 ₪
באר שבע רמות
יצחק שתל 24
103 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
רוברטו בקי 4
110 מר
4
3,400 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי 38
110 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי
120 מר
4
3,900 ₪
באר שבע רמות
ישראל גלילי 11
115 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
יצחק רגר 59
120 מר
4
4,500 ₪
באר שבע רמות
שדרות הערים התאומות 8
115 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
שרגא אברמסון 16
100 מר
4
3,550 ₪
באר שבע רמות
ליאו פיקרד 22
140 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
פרופסור אברהם אמיר 55
220 מר
4
4,500 ₪
באר שבע רמות
יצחק רגר 51
130 מר
4
5,000 ₪
באר שבע רמות
ישראל גלילי 32
130 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 1
111 מר
4
4,050 ₪
באר שבע רמות
עוזי נרקיס 20
110 מר
4
3,400 ₪
באר שבע רמות
ישראל גלילי 20
100 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
שרגא אברמסון 16
170 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 37
250 מר
4
4,300 ₪
באר שבע רמות
פרופ' חיים גבריהו 8
100 מר
4
3,300 ₪
באר שבע רמות
מיכאל הנגבי 6
120 מר
4
3,400 ₪
באר שבע רמות
האנדרטה
120 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
שדרות הערים התאומות 18
158 מר
4
4,400 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי
110 מר
4
4,400 ₪
באר שבע רמות
יעקב כהן 2 2
130 מר
4
4,800 ₪
באר שבע רמות
יעקב כהן 2
130 מר
4
4,800 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 1
108 מר
4
4,500 ₪
באר שבע רמות
ישראל גלילי 35
210 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
אוסקר שינדלר 24
110 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
ליאו פיקרד 4
170 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
פרופסור שמואל אייזנשטדט 28
113 מר
4
3,600 ₪
באר שבע רמות
חיים גרינפלד 17
100 מר
4
3,400 ₪
באר שבע רמות
יוסף תקוע 48
120 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
שדרות הערים התאומות 6
120 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי
110 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 25
110 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
מקס איזידור בודנהימר 22
110 מר
4
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 40
130 מר
4
באר שבע רמות
נחום שריג 17
120 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 7
110 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
אשכולית
124 מר
4
3,900 ₪
באר שבע רמות
נחום שריג 13
122 מר
4
3,400 ₪
באר שבע רמות
נחום שריג 17
115 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
פרופסור גבריאל טרק 1
150 מר
4
4,150 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 63
112 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 37
116 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
ליאו פיקרד 4
170 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
אוסקר שינדלר 2
112 מר
4
באר שבע רמות
שדרות הערים התאומות 41
114 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
רחבעם זאבי
100 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
שדרות הערים התאומות 12
125 מר
4
באר שבע רמות
משה קהירי 2
120 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
ליאו פיקרד 32
126 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
פרופסור אברהם אמיר 104
140 מר
4
4,200 ₪
באר שבע רמות
ליאו פיקרד 16
154 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
אשכולית 42
100 מר
4
3,800 ₪
באר שבע רמות
האנדרטה
116 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
מנחם דידנר 10
115 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
נחום גולדמן 25
115 מר
4
באר שבע רמות
עוזי נרקיס 3
116 מר
4
3,900 ₪
באר שבע רמות
דוד ילין 1
200 מר
4
9,600 ₪
באר שבע רמות
ליאו פיקרד 16
100 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
יעקב מרש 3
123 מר
4
4,300 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר
103 מר
4
4,150 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 44
116 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
רחבעם זאבי
100 מר
4
3,700 ₪
באר שבע רמות
חיים גרינפלד 17
100 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
מקס איזידור בודנהימר
270 מר
4
4,100 ₪
באר שבע רמות
חיים גרינפלד 10
120 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
גדעון האוזנר 63
160 מר
4
4,300 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי 3
120 מר
4
באר שבע רמות
משה קהירי 7
165 מר
4
4,400 ₪
באר שבע רמות
משה קהירי 15
118 מר
4
באר שבע רמות
נחום שריג 57
108 מר
4
באר שבע רמות
קלמן פורת 2
116 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
רחבעם זאבי
114 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
נחום שריג 36
124 מר
4
3,500 ₪
באר שבע רמות
חיים גרינפלד 19
100 מר
4
4,000 ₪
באר שבע רמות
עוזי נרקיס 3
118 מר
4
3,800 ₪