באר שבע שכונה ב
מינץ 30
70 מר
3
2,250 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 31
72 מר
3
2,450 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך שמשון 26
70 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור 7
70 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ב
מינץ 123
70 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 75
76 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
50 מר
3
2,000 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 5
72 מר
3
2,850 ₪
באר שבע שכונה ב
הוברמן
170 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שכונה ב
מינץ 26
67 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור 50
75 מר
3
2,100 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך המשחררים 14
90 מר
3
3,850 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 123
75 מר
3
2,350 ₪
באר שבע שכונה ב
מינץ 26
60 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 5
72 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור 6
76 מר
3
2,550 ₪
באר שבע שכונה ב
משעול אבן גבירול 7
72 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
חז"ל
50 מר
3
2,750 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 35
76 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך המשחררים 48
70 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
הכוזרי 4
70 מר
3
2,950 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 2
60 מר
3
2,650 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 63
80 מר
3
3,200 ₪
באר שבע שכונה ב
מינץ 123
75 מר
3
2,350 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 75
76 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 220
70 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך המשחררים 14
90 מר
3
3,600 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור
60 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 1
70 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור 6
76 מר
3
2,550 ₪
באר שבע שכונה ב
שטרוק 3
65 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 6
50 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור 64
75 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 220
60 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ב
בצלאל
76 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 9
72 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 22
120 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 25
75 מר
3
באר שבע שכונה ב
טשרניחובסקי 8
70 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
זלמן שניאור 4
1 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך שמשון 16
72 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 220
67 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ב
טשרניחובסקי 4
62 מר
3
3,000 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור 38
40 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך המשחררים 50
70 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ב
בצלאל 45
50 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך המשחררים 46
72 מר
3
באר שבע שכונה ב
בצלאל 17
65 מר
3
3,600 ₪
באר שבע שכונה ב
שטרוק 3
40 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
74 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור 64
75 מר
3
2,250 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 57
78 מר
3
באר שבע שכונה ב
דרך שמשון
76 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 127
70 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך המשחררים 54
50 מר
3
2,250 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
77 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
 
70 מר
3
2,000 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
67 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך המשחררים 14
70 מר
3
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
76 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
76 מר
3
2,000 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור 38
50 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
 
70 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
77 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
אליעזר בן יהודה
60 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
אליעזר בן יהודה 25
55 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה ב
בצלאל 36
65 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ב
מינץ 111
76 מר
3
1,900 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך שמשון
76 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
הרב אלעזר קליין 12
80 מר
3
באר שבע שכונה ב
בני אור
2 מר
3
2,250 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור
80 מר
3
1,950 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 91
43 מר
3
2,350 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 91
70 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך המשחררים 14
112 מר
3
3,150 ₪
באר שבע שכונה ב
מינץ 111
76 מר
3
1,900 ₪
באר שבע שכונה ב
יהודה הלוי 4
78 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
76 מר
3
2,800 ₪
באר שבע שכונה ב
חיים נחמן ביאליק 4
38 מר
3
2,200 ₪
באר שבע שכונה ב
בני אור 5
70 מר
3
באר שבע שכונה ב
בני אור 6
70 מר
3
באר שבע שכונה ב
חז"ל 107
80 מר
3
3,200 ₪
באר שבע שכונה ב
14 14
3
3,300 ₪
באר שבע שכונה ב
איינשטיין 17
55 מר
3
2,900 ₪
באר שבע שכונה ב
מינץ 20
48 מר
3
1,900 ₪
באר שבע שכונה ב
יהודה הלוי 2
65 מר
3
2,600 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה 13
70 מר
3
2,700 ₪
באר שבע שכונה ב
 
56 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
74 מר
3
2,500 ₪
באר שבע שכונה ב
 
112 מר
3
באר שבע שכונה ב
 
68 מר
3
2,300 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך שמשון 16
72 מר
3
2,450 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
78 מר
3
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
70 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
67 מר
3
2,400 ₪
באר שבע שכונה ב
דרך מצדה
76 מר
3
2,400 ₪