קיסריה אורות, גני רבין
 
1249 מר
6
14,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5.5
10,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1300 מר
7
14,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1000 מר
9
18,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1300 מר
5
18,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
6
20,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
3
12,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
400 מר
6
15,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
7
30,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1250 מר
4.5
15,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
430 מר
7
10,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
4
11,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1300 מר
5
15,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1140 מר
6
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1318 מר
7
23,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1100 מר
6
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
7
13,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
7
25,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1400 מר
5
20,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
650 מר
4
10,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
690 מר
6
18,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
13,500 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
13,500 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1250 מר
5
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1200 מר
5
20,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
140 מר
3
8,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הדיונה 49
100 מר
4
3,950 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
200 מר
3
5,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1300 מר
7
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
50 מר
2
3,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1380 מר
8
14,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1350 מר
7
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
220 מר
4
קיסריה אורות, גני רבין
 
1150 מר
7
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1100 מר
5.5
29,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
3
10,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
220 מר
4
6,300 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הפרחים
1300 מר
8
14,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
7
22,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1380 מר
8
14,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
7
22,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
60 מר
2
3,900 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הפרחים
1300 מר
8
14,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
220 מר
4
6,300 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
4
13,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
12,500 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1300 מר
7
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
7
22,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
340 מר
6
13,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1350 מר
7
קיסריה אורות, גני רבין
הפרחים
1300 מר
8
14,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5
12,500 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
220 מר
4
6,300 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
500 מר
6
10,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1300 מר
7
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הביכורים
1000 מר
5
קיסריה אורות, גני רבין
 
790 מר
4
10,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
240 מר
5
10,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
1200 מר
5
20,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
220 מר
4
6,300 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הביכורים
1200 מר
8
16,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1200 מר
6
15,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1000 מר
9
18,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1250 מר
6
15,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
7
25,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
5
15,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הביכורים
1000 מר
5
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
500 מר
7
10,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1350 מר
7
קיסריה אורות, גני רבין
הביכורים
1000 מר
5
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
50 מר
2
3,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
200 מר
4
6,500 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
220 מר
4
6,300 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1300 מר
7
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1300 מר
5
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הים
1000 מר
5.5
10,500 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
500 מר
7
10,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1300 מר
7
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
260 מר
4
10,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
220 מר
4
6,300 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1250 מר
6
16,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1300 מר
7
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
13
300 מר
8
קיסריה אורות, גני רבין
 
1000 מר
4
15,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הגל 1
65 מר
2
3,600 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1300 מר
7
17,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500 מר
5.5
10,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600 מר
5.5
11,000 ₪