קיסריה אורות, גני רבין
 
1100
6
15,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500
7
13,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1250
5
15,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1150
7
20,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
300
5
15,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
650
5
14,500 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600
5
14,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
500
5.5
11,500 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הכנרית
45
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
550
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
400
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
380
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
1250
6
14,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
800
5
9,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הצמרות
150
3
6,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1300
7
14,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
600
6
13,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
1200
9
13,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
קיסריה
450
25,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
העדי
1150
8
20,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
650
5
18,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
 
690
6
16,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הדיונה 60
80
3
3,900 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
המעוף
800
7
11,000 ₪
קיסריה אורות, גני רבין
הציפורים
600
6
11,000 ₪