אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
3,999 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 496
86 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
110 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
120 מר
4
2,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
100 מר
4
3,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
85 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
114 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
112 מר
4
3,790 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90 מר
4
3,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 510
90 מר
4
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 483
87 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
110 מר
4
3,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 510
90 מר
4
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
100 מר
4
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
106 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
14 מר
4
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
86 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
118 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
104 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 475
90 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 500
98 מר
4
3,333 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
122 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120 מר
4
6,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 526
85 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
127 מר
4
3,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 448
80 מר
4
3,700 ₪