אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100 מר
4
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
106 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
114 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
105 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
112 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית
120 מר
4
4,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
98 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
110 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
הדפנה
10 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 483
87 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
1 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
87 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
98 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
100 מר
4
3,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
110 מר
4
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
88 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
110 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 546
1 מר
4
3,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
12 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100 מר
4
4,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר 5
85 מר
4
2,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
114 מר
4
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
100 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 500
97 מר
4
3,450 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
102 מר
4
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 493
110 מר
4
3,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
105 מר
4
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
105 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 491
97 מר
4
3,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הדפנה
120 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
4
4,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין 1
200 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100 מר
4
4,350 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 2
90 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 83
135 מר
4
4,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
100 מר
4
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
100 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 491
80 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
85 מר
4
2,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
130 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
112 מר
4
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 491
97 מר
4
3,300 ₪