אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
133 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
125 מר
5
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
80 מר
3
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
140 מר
5
5,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
130 מר
5
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
200 מר
5
5,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
3,999 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
123 מר
5
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 496
86 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
135 מר
5
3,750 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
134 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
110 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
120 מר
4
2,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
100 מר
4
3,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
85 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הפלמ"ח 5
60 מר
3
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
114 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הדפנה
50 מר
2
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 527
70 מר
3
2,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
135 מר
5
6,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
135 מר
4.5
5,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 506
70 מר
3
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
112 מר
4
3,790 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
12 מר
480 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 491
75 מר
3.5
2,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
6 מר
400 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית
300 מר
5
5,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90 מר
4
3,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
60 מר
1.5
4,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 510
90 מר
4
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 483
87 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 516
85 מר
3
3,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
20 מר
5
5,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 506
70 מר
3
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
110 מר
4
3,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 510
90 מר
4
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
100 מר
4
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
130 מר
5
3,850 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
106 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 527
70 מר
3
2,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר 000
115 מר
5.5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
14 מר
4
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
86 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
70 מר
3
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
118 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
104 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית 749
50 מר
1
2,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השקד 705
60 מר
2
2,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 551
77 מר
3.5
3,037 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
ניל"י
20 מר
1.5
2,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
המרגלית
70 מר
3
2,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
ניל"י 70
65 מר
2
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 475
90 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 535
80 מר
3
3,250 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 500
98 מר
4
3,333 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
200 מר
5
5,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
122 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הלילך 34
130 מר
5
5,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית 749
70 מר
3
3,150 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
240 מר
6
6,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120 מר
4
6,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
126 מר
5
4,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 526
85 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
133 מר
5
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הפלמ"ח 15
45 מר
2
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
133 מר
5
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השקד 699
45 מר
2.5
2,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
החבצלת 713
350 מר
5
5,400 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
56 מר
2
2,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
130 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 527
70 מר
3
2,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השקד 661
45 מר
2
2,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 519
35 מר
2
2,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 87
1 מר
150 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
127 מר
4
3,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 448
80 מר
4
3,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
135 מר
5
4,000 ₪