אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
123 מר
5
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100 מר
4
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
106 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
125 מר
5
4,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
ניל"י 63
240 מר
9
7,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
130 מר
5
4,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
1,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
150 מר
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
12 מר
1
1,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית
50 מר
3
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
105 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
130 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
114 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
112 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 493
96 מר
3
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
98 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית
120 מר
4
4,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
140 מר
5
4,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
110 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
הדפנה
10 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
75 מר
3
2,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
125 מר
5
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 483
87 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר
80 מר
3.5
2,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
65 מר
3
2,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
1 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
87 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
98 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
130 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90 מר
4.5
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
124 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
100 מר
4
3,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
110 מר
4
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
30 מר
2
2,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
123 מר
5
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
170 מר
6
6,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
88 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 535
100 מר
5
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 2
110 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 1
68 מר
3
2,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 546
84 מר
3
3,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
100 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 546
1 מר
4
3,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
12 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
124 מר
5
4,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
20 מר
1
2,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
100 מר
4
4,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר 5
85 מר
4
2,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 517
80 מר
3.5
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
114 מר
4
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
120 מר
5
6,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
ניל"י
280 מר
6
4,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 6
100 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
4,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האירוס 21
78 מר
3
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 6
80 מר
3
3,400 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 627
204 מר
5
5,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 500
97 מר
4
3,450 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
102 מר
4
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 493
110 מר
4
3,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
70 מר
2
2,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
105 מר
4
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 517
95 מר
3
2,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
105 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 525
160 מר
3
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 491
97 מר
4
3,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הדפנה
120 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 515
50 מר
2
2,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
133 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
25 מר
1.5
2,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 545
87 מר
3
3,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
4
4,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הסיגלית 642
45 מר
2
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 546
89 מר
3.5
3,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 627
205 מר
5
5,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
מיכאל גלפנשטיין 1
200 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100 מר
4
4,350 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
20 מר
1
1,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
ניל"י
68 מר
3
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 2
90 מר
4
אור עקיבא אורות, גני רבין
המרגלית
80 מר
3
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השקד 702
30 מר
1
אור עקיבא אורות, גני רבין
האלון 47
65 מר
3
2,700 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 83
135 מר
4
4,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
ניל"י 53
60 מר
3
אור עקיבא אורות, גני רבין
האירוס 5
75 מר
3
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
90 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הלילך 5
80 מר
3.5
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
100 מר
4
3,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
ניל"י 35
60 מר
3
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
100 מר
4
3,500 ₪