אור עקיבא
הר שלמה
115 מר
4
3,700 ₪
אור עקיבא היובל
יהודה הלוי
80 מר
3
3,000 ₪
אור עקיבא
שדרות הנשיא וייצמן
78 מר
3
2,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
123 מר
5
3,900 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
היובל 1
1 מר
5
3,800 ₪
אור עקיבא היובל
החרוב 7
1100 מר
1
50 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
הר שלמה 2
125 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
100 מר
4
4,100 ₪
אור עקיבא
חי טייב 877
1 מר
3
2,300 ₪
אור עקיבא שז"ר
יחיאל וייסנברג 661
65 מר
3
2,500 ₪
אור עקיבא היובל
אהרון מגד 1
180 מר
5
6,500 ₪
אור עקיבא
שכונת שז"ר 815
61 מר
3
2,200 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
איחוד העם
80 מר
3
2,700 ₪
אור עקיבא היובל
החרמון 26
1 מר
4
3,300 ₪
אור עקיבא שז"ר
יחיאל וייסנברג
61 מר
2
2,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
125 מר
5
4,500 ₪
אור עקיבא
הר שלמה 555
140 מר
5
4,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
106 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא היובל
הר המוריה
145 מר
5
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
ניל"י 63
240 מר
9
7,500 ₪
אור עקיבא
שכונת שז"ר 808
61 מר
3
2,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
130 מר
5
4,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
150 מר
אור עקיבא
שדרות הנשיא וייצמן 659
1 מר
3
2,300 ₪
אור עקיבא
הר שלמה
120 מר
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
1,000 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
שז"ר 815
65 מר
3
2,200 ₪
אור עקיבא היובל
הר סיני
114 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא היובל
התבור 6
100 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא
הר שלמה
150 מר
5
3,800 ₪
אור עקיבא
שדרות הנשיא וייצמן 769
74 מר
3.5
2,400 ₪
אור עקיבא היובל
הר המוריה
120 מר
4
3,650 ₪
אור עקיבא שז"ר
דוד אלעזר 819
70 מר
3
2,500 ₪
אור עקיבא
הר שלמה
140 מר
5
3,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
12 מר
1
1,300 ₪
אור עקיבא
הר שלמה
140 מר
5
4,200 ₪
אור עקיבא
שדרות הנשיא וייצמן 659
1 מר
3
2,400 ₪
אור עקיבא היובל
החרמון 5
110 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית
50 מר
3
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
114 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
הר שלמה 6
125 מר
5
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
130 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 4
105 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
הר שלמה 4
136 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
112 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הכלנית
120 מר
4
4,300 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
היובל 1
300 מר
6
6,400 ₪
אור עקיבא
שדרות שידלובסקי
105 מר
4
3,650 ₪
אור עקיבא
שדרות הנשיא וייצמן
80 מר
3.5
2,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 493
96 מר
3
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
98 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא
שכונת שז"ר 802
70 מר
3
2,400 ₪
אור עקיבא היובל
יהודה הלוי 15
1 מר
3
2,800 ₪
אור עקיבא שז"ר
עליזה יאנסן 673
66 מר
3
2,100 ₪
אור עקיבא היובל
הכרמל
140 מר
5
6,000 ₪
אור עקיבא
חי טייב 876
74 מר
3
2,300 ₪
אור עקיבא היובל
יהודה הלוי
70 מר
3
3,000 ₪
אור עקיבא
הר שלמה
130 מר
5
4,200 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
איחוד העם
40 מר
2
2,000 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
הר שלמה 6
120 מר
5
3,950 ₪
אור עקיבא
הר שלמה
140 מר
5
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
140 מר
5
4,700 ₪
אור עקיבא
הר שלמה
120 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא שז"ר
עליזה יאנסן
77 מר
3.5
2,300 ₪
אור עקיבא שז"ר
דוד אלעזר
60 מר
3
2,300 ₪
אור עקיבא שז"ר
עליזה יאנסן
78 מר
3
2,000 ₪
אור עקיבא שז"ר
יחיאל וייסנברג 792
1 מר
3
2,600 ₪
אור עקיבא שז"ר
עליזה יאנסן
70 מר
3
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא שז"ר
עליזה יאנסן 666
61 מר
3
2,800 ₪
אור עקיבא
שדרות דוד המלך 549 549
86 מר
4
3,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
110 מר
4
אור עקיבא היובל
התבור
100 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא היובל
הר סיני 1
1 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא
גני אור
15 מר
3
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הדפנה
10 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
75 מר
3
2,800 ₪
אור עקיבא
שכונת שז"ר 820
60 מר
3
2,300 ₪
אור עקיבא
שכונת שז"ר 815
65 מר
3
3,000 ₪
אור עקיבא
שדרות שידלובסקי 4
110 מר
5
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
125 מר
5
4,100 ₪
אור עקיבא
שדרות הנשיא וייצמן
65 מר
3
2,800 ₪
אור עקיבא
הר שלמה
75 מר
3
3,400 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש 483
87 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
תמר
80 מר
3.5
2,800 ₪
אור עקיבא
שדרות שידלובסקי
108 מר
5
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
65 מר
3
2,800 ₪
אור עקיבא
מאיר סטנלי 873 873
4
2,900 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
1 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
הר שלמה 2
75 מר
3
3,400 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
היובל 3
1 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
87 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
98 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא
הברוש 535
110 מר
5
3,200 ₪
אור עקיבא שז"ר
דוד אלעזר
65 מר
3
3,000 ₪
אור עקיבא
שכונת שז"ר
70 מר
4
3,500 ₪