אור עקיבא
שדרות שידלובסקי
110 מר
4
3,200 ₪
אור עקיבא
שכונת שז"ר 814
70 מר
3
2,000 ₪
אור עקיבא
אורות
100 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
125 מר
5
3,900 ₪
אור עקיבא
גני אור
250 מר
6
4,800 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
הגיבורים
220 מר
8
10,000 ₪
אור עקיבא היובל
החרמון 3
112 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא היובל
הכרמל
140 מר
5
5,500 ₪
אור עקיבא שז"ר
עליזה יאנסן 666
61 מר
3
2,100 ₪
אור עקיבא היובל
הר המוריה 103
110 מר
4
3,800 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
הרב קוק
50 מר
2
2,500 ₪
אור עקיבא
אורות
120 מר
5
6,000 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
בן יהודה 10
85 מר
2
אור עקיבא
שכונת שז"ר 801
72 מר
3
2,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
133 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא
אורות
130 מר
5
4,500 ₪
אור עקיבא שז"ר
דוד אלעזר 819
74 מר
3
אור עקיבא
שדרות הנשיא וייצמן 201
68 מר
3
2,250 ₪
אור עקיבא
גני אור 106
110 מר
5
4,100 ₪
אור עקיבא היובל
הר המוריה 103
78 מר
3
4,000 ₪
אור עקיבא היובל
החרמון 3
120 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
80 מר
3
3,000 ₪
אור עקיבא היובל
הרי יהודה 1
124 מר
5
4,600 ₪
אור עקיבא היובל
הכרמל 15
100 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא היובל
הר סיני 2
100 מר
4
3,900 ₪
אור עקיבא
אברהם שפירא 4
124 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
היובל
400 מר
6
8,500 ₪
אור עקיבא היובל
הר המוריה 6
125 מר
5
4,200 ₪
אור עקיבא היובל
הר המוריה 4
123 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא
שכונת שז"ר 802
70 מר
3
2,400 ₪
אור עקיבא
שדרות שידלובסקי 6
95 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
רמב"ם 10
55 מר
2
3,300 ₪
אור עקיבא
גני אור
114 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
130 מר
5
3,900 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
העצמאות
65 מר
3
3,000 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
הרב מלול 1
80 מר
3
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
140 מר
5
5,000 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
היובל
330 מר
5
6,400 ₪
אור עקיבא
אורות
100 מר
4
3,700 ₪
אור עקיבא שז"ר
יחיאל וייסנברג 661
50 מר
3
2,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 1
200 מר
5
5,500 ₪
אור עקיבא היובל
הר המוריה 4
123 מר
5
4,200 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
היובל
91 מר
3
3,300 ₪
אור עקיבא
שדרות הנשיא וייצמן 659
65 מר
3
2,300 ₪
אור עקיבא היובל
הר סיני 3
98 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
הרי יהודה 6
75 מר
2
2,900 ₪
אור עקיבא שז"ר
עליזה יאנסן 819
68 מר
3
2,500 ₪
אור עקיבא
שדרות הנשיא וייצמן
80 מר
1.5
2,200 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
120 מר
5
אור עקיבא
שדרות שידלובסקי
120 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא שז"ר
יחיאל וייסנברג
50 מר
2
2,000 ₪
אור עקיבא שז"ר
עליזה יאנסן 673
64 מר
3
1,800 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
123 מר
5
3,600 ₪
אור עקיבא
שדרות שידלובסקי 5
95 מר
4
4,200 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
היובל
118 מר
4
4,500 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
3,999 ₪
אור עקיבא היובל
הר המוריה 4
106 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
135 מר
5
3,750 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
110 מר
4
4,000 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
העלייה 1
40 מר
2
2,500 ₪
אור עקיבא היובל
הר המוריה
120 מר
4
3,650 ₪
אור עקיבא
שדרות שידלובסקי 6
118 מר
5
4,100 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 5
134 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך 496
86 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
העצמאות
300 מר
9
אור עקיבא היובל
יגאל מוסינזון 26
350 מר
6
6,400 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
5
4,100 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
ז'בוטינסקי 4
50 מר
2
2,850 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים 3
120 מר
4
2,500 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
חללי דקר
80 מר
3
3,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הברוש
100 מר
4
3,200 ₪
אור עקיבא
שדרות שידלובסקי
120 מר
5
4,000 ₪
אור עקיבא שז"ר
עליזה יאנסן 668
60 מר
3
2,350 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
הלל
135 מר
5
6,000 ₪
אור עקיבא
שדרות שידלובסקי 5
100 מר
4
אור עקיבא היובל
הר סיני 8
120 מר
4
אור עקיבא היובל
הר המוריה
132 מר
5
4,600 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
שדרות דוד המלך
85 מר
4
3,000 ₪
אור עקיבא
שדרות ירושלים
70 מר
3
3,100 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
בלפור
64 מר
3
2,400 ₪
אור עקיבא
שדרות ירושלים 6
78 מר
3.5
3,100 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
רמב"ם 15
74 מר
3
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
חללי דקר 645
68 מר
3
1,950 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
הפלמ"ח 5
60 מר
3
אור עקיבא שז"ר
דוד אלעזר
70 מר
3
2,400 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
רוטשילד 19
60 מר
2
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
114 מר
4
3,500 ₪
אור עקיבא היובל
הר סיני 8
114 מר
5
3,900 ₪
אור עקיבא שז"ר
עליזה יאנסן 666
65 מר
3
2,350 ₪
אור עקיבא היובל
הר סיני 8
25 מר
1
2,600 ₪
אור עקיבא
חי טייב 876
80 מר
3
2,300 ₪
אור עקיבא אורות, גני רבין
השיקמים
120 מר
4
3,600 ₪
אור עקיבא
שדרות הנשיא וייצמן 575
65 מר
3
2,000 ₪
אור עקיבא בן גוריון, נווה אלון
חללי דקר
78 מר
3
2,300 ₪
אור עקיבא היובל
הר המוריה 4
75 מר
3
3,400 ₪
אור עקיבא היובל
החרמון
100 מר
4
3,400 ₪