מידע על עסקות נדלן בתל אביב יפו

35 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 40669,060
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 141,023,373
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 401,675,000
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 522,810,000
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 14839,058
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 141,215,696
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 241,510,000
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 461,807,228
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 242,000,000
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 403,075,000
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 282,887,885
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 401,542,800
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 52895,104
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 40560,000
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 242,325,000
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 143,363,451
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 46941,616
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 241,017,828
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 141,020,300
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 522,050,000
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 40785,512
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 521,500,000
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 21,100,000
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 401,237,795
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 401,542,800
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 40651,000
תל אביב יפוהרב קוסובסקי 40711,045