מידע על עסקות נדלן בתל אביב יפו

73,104 עסקאות - עמוד 1 מתוך 762

ישוברחובמחירבניה
תל אביב יפושדרות מוצקין 224,350,0001940
תל אביב יפומאיר גרוסמן 51,136,135
תל אביב יפוציהתל''י 122,820,0002018
תל אביב יפופרחי אביב 102,260,0001970
תל אביב יפויהודה בורלא 463,903,9031982
תל אביב יפו3,300,0001995
תל אביב יפוסעדיה גאון 358,400,0002017
תל אביב יפומייזל זלמן 91,000,0001970
תל אביב יפו1,000,0001970
תל אביב יפו1,536,1441960
תל אביב יפובורוכוב 94,750,0002018
תל אביב יפואחימעץ 411,970,0001991
תל אביב יפוגלעינית 81,275,0001960
תל אביב יפו1,136,1351960
תל אביב יפו2,005,8502020
תל אביב יפו2,600,000
תל אביב יפויפת 131,830,0002011
תל אביב יפובית אל 22,000,0001950
תל אביב יפואוסישקין 1004,200,0001960
תל אביב יפו1,530,0002006
תל אביב יפורח 3922 201,530,0002006
תל אביב יפו2,600,0001950
תל אביב יפוצקלג 208,400,0002017
תל אביב יפוהרב הרצוג 241,182,2372020
תל אביב יפוירחינאי שמואל2,820,0002018
תל אביב יפו1,275,0001960
תל אביב יפוקבוץ גלויות 771,330,0001960
תל אביב יפו1,330,0001960
תל אביב יפוצונץ 161,440,0001970
תל אביב יפופרחי אביב 82,260,0001970
תל אביב יפורובין ראובן 23,300,0001995
תל אביב יפובושם 652,230,0002004
תל אביב יפופרישמן 404,000,0001950
תל אביב יפומוסינזון 34,030,0001960
תל אביב יפו2,000,0001950
תל אביב יפוקהילת לודג' 662,005,8502020
תל אביב יפוירושלמי 122,800,0001960
תל אביב יפו3,500,0002018
תל אביב יפובורלא 403,903,9031982
תל אביב יפודה האז 122,600,0001950
תל אביב יפומעפילי אגוז 902,350,0002019
תל אביב יפוהמלך כורש 43,825,0001935
תל אביב יפומונטיפיורי 192,600,0002018
תל אביב יפו2,720,0001960
תל אביב יפו1,830,0002011
תל אביב יפוקמינסקה 41,536,1441960
תל אביב יפופרץ חיות 224,750,0002018
תל אביב יפואחימעץ 411,970,0001991
תל אביב יפואוסישקין 1004,200,0001960
תל אביב יפוירחינאי שמואל2,820,0002018
תל אביב יפו2,650,0001960
תל אביב יפומונטיפיורי 192,600,0002018
תל אביב יפואוריאל אקוסטה 211,540,0001992
תל אביב יפו4,810,0002018
תל אביב יפו4,200,0001960
תל אביב יפו2,820,0002018
תל אביב יפוזכריה 132,650,0001960
תל אביב יפו1,440,0001970
תל אביב יפומוצקין 124,350,0001940
תל אביב יפוגלעינית 81,275,0001960
תל אביב יפומאיר גרוסמן 51,136,1351960
תל אביב יפואחדות העבודה 153,500,0002018
תל אביב יפואבן גבירול 1593,800,0001970
תל אביב יפו1,970,0001991
תל אביב יפותל גבורים 281,136,1351960
תל אביב יפו2,800,0001960
תל אביב יפותל גבורים 281,136,1351960
תל אביב יפויפתח 203,585,0002017
תל אביב יפו1,206,0001960
תל אביב יפואוסישקין 1004,200,0001960
תל אביב יפוהקליר 122,720,0001960
תל אביב יפויפתח 203,585,0002017
תל אביב יפוברודצקי 584,810,0002018
תל אביב יפופעמונית 51,275,0001960
תל אביב יפודרך בן צבי 1111,536,144
תל אביב יפוכורש 13,825,0001935
תל אביב יפואחימעץ 431,970,0001991
תל אביב יפו3,800,0001970
תל אביב יפופרישמן 384,000,0001950
תל אביב יפואצ"ל 261,206,0001960
תל אביב יפוסמ מסילה א 12,380,0001950