מידע על עסקות נדלן בשדרות

51 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
שדרותהורד 4070,0001950
שדרותהורד 40320,0001980
שדרותהורד 7168,000
שדרותהורד 3620,0001970
שדרותהורד 3485,0001960
שדרותהורד 27550,0001960
שדרותהורד 350149,2581963
שדרותהורד 36927,2621961
שדרותהורד 44432,000
שדרותהורד 11370,0001978
שדרותהורד 13510,0001950
שדרותהורד 365385,0001970
שדרותהורד 363560,0001970
שדרותהורד 44350,0001950
שדרותהורד 1370,0001970
שדרותהורד 21125,000
שדרותהורד 1716,790
שדרותהורד 44285,0001968
שדרותהורד 7174,000
שדרותהורד 25295,0001975
שדרותהורד 722,330
שדרותהורד 5126,0001960
שדרותהורד 326,285
שדרותהורד 40260,0001975
שדרותהורד 7126,000
שדרותהורד 17305,0001900