מידע על עסקות נדלן בשדרות

6,161 עסקאות - עמוד 1 מתוך 65

ישוברחובמחירבניה
שדרות955,0002018
שדרות560,7412018
שדרותמקווה ישראל 18860,0002000
שדרות960,0002017
שדרות970,0002018
שדרותארזים 23890,0001980
שדרות955,0002018
שדרות603,1112017
שדרות603,1112017
שדרות965,0002018
שדרות1,350,0002015
שדרות560,7412017
שדרות560,7412018
שדרות560,7412018
שדרות560,7412018
שדרות702,0422017
שדרות560,7412018
שדרות705,1832018
שדרות560,7412018
שדרותמקווה ישראל 18860,0002000
שדרותיחזקאל 241,150,0001990
שדרות703,2792017
שדרות560,7412018
שדרות955,0002018
שדרותשבזי שלום 1600,0001982
שדרות560,7412018
שדרות560,7412018
שדרותמשה רבנו 108965,0002018
שדרות970,0002018
שדרות695,8592017
שדרות530,000
שדרות697,0962018
שדרותשלום שבזי 5550,0001982
שדרותאלנבי 18860,0002000
שדרות560,7412017
שדרות560,7412017
שדרות705,1832018
שדרות530,0001999
שדרות965,0002018
שדרותיחזקאל 301,150,0001990
שדרותביאליק 247,5501970
שדרותרמב"ם 52700,0001950
שדרות703,2792017
שדרותבלפור 1640,0001993
שדרותיונתן פולארד 21,350,0002015
שדרות609,2942017
שדרות560,7412018
שדרות566,6042017
שדרות697,0962018
שדרות723,3742017
שדרותת תת 32560,7412018
שדרותשבזי שלום 1550,0001982
שדרות697,0962017
שדרותרזיאל דוד 1620,0001980
שדרותביאליק 247,5501970
שדרותיחזקאל 301,150,0001990
שדרות585,0001960
שדרותדוד רזיאל 5620,0001980
שדרות695,8592017
שדרות560,7412018
שדרותמשה רבנו 108960,0002018
שדרות960,0002017
שדרותלח"י 2204,2381994
שדרותהרמב''ם 54700,0001950
שדרות960,0002018
שדרותארזים 15890,0001980
שדרות560,7402018
שדרותלח''י 2204,2381994
שדרות965,0002018
שדרות960,0002018
שדרותמשה רבנו 108960,0002018
שדרות955,0002018
שדרות960,0002018
שדרותיהושע בן נון 111,700,0002018
שדרות1,700,0002018