מידע על עסקות נדלן בראשון לציון

56,645 עסקאות - עמוד 1 מתוך 591

ישוברחובמחירבניה
ראשון לציון1,617,1982018
ראשון לציוןהרקפת 1918,2762018
ראשון לציוןאב1,617,1982018
ראשון לציון918,2762018
ראשון לציוןשדרות הציונות1,900,0002018
ראשון לציוןצ"ג בנות 131,221,2221960
ראשון לציוןעין הקורא 222,180,0002010
ראשון לציוןצבי פרנק 291,550,0002012
ראשון לציוןבולטימור דוד 24,200,0002003
ראשון לציוןאמזלג 51,435,0001970
ראשון לציוןמעונות ברכה 61,600,0001990
ראשון לציון1,600,0001990
ראשון לציון1,400,0001980
ראשון לציוןהזז 173,569,0001999
ראשון לציון3,569,0001999
ראשון לציוןהחליל 141,760,0001997
ראשון לציון1,353,354
ראשון לציוןהדגן 93,050,0002000
ראשון לציוןסמילנסקי 602,570,0002017
ראשון לציוןמבצע חירם 52,550,0002013
ראשון לציוןתל חי 231,435,0001970
ראשון לציוןצלליכין 81,340,0001950
ראשון לציוןעולי הגרדום 251,340,0001950
ראשון לציוןהיצהר 111,400,0001980
ראשון לציוןנחל שורק 101,650,0001970
ראשון לציוןהרב הרצוג 22,055,0001970
ראשון לציוןתרמ''ב 62,055,0001970
ראשון לציוןהמעיין 91,750,0001985
ראשון לציוןהתומר 71,285,0001960
ראשון לציוןהתומר 31,285,0001960
ראשון לציון1,270,0001970
ראשון לציוןרמז 411,650,0001970
ראשון לציוןהרצל 771,370,0001970
ראשון לציוןהרצל 771,370,0001970
ראשון לציוןמעונות ברכה 42,700,0001983
ראשון לציוןהרב הרצוג 22,055,0001970
ראשון לציוןאב1,617,1982018
ראשון לציוןשדרות הציונות2,286,9992017
ראשון לציון2,065,0001993
ראשון לציוןהכורמים 52,065,0001993
ראשון לציוןהנחשול 362,550,0002013
ראשון לציוןסיטרמן (מיכאל) 41,900,0002018
ראשון לציוןדוד בולטימור 64,200,0002003
ראשון לציוןרמז 141,400,0001970
ראשון לציוןהכורמים 52,065,0001993
ראשון לציוןשמריהו לוין 221,290,0001970
ראשון לציוןהתזמורת 161,725,0001998
ראשון לציוןרמז 141,400,0001970
ראשון לציוןפינברג יוסף 82,575,0002017
ראשון לציון1,760,0001998
ראשון לציוןמיכל פוחצ'בסקי 402,147,0002018
ראשון לציוןמנחם גינדי2,400,0002013
ראשון לציוןבלבן אליעזר 31,550,0002012
ראשון לציוןאב2,350,0002019
ראשון לציון1,760,0001997
ראשון לציוןתרמ''ב 132,180,0002010
ראשון לציוןהמעיין 91,750,0001985
ראשון לציוןאב 32,286,9992017
ראשון לציוןשד נים 12,147,0002018
ראשון לציוןנביעות 21,725,0001998
ראשון לציוןשדרות נים2,400,0002019
ראשון לציוןשמריהו לוין 221,290,0001970
ראשון לציוןפיינברג 102,575,0002017
ראשון לציוןהתורמוס 112,175,0002017
ראשון לציוןנירים 32,400,0002013
ראשון לציוןהחליל 141,760,0001997
ראשון לציוןברד אברהם 41,400,0001970
ראשון לציוןהרקפת916,9132018
ראשון לציון4313 109918,2762018
ראשון לציון1,400,0001970
ראשון לציוןהרקפת 1918,2762018
ראשון לציון2,700,0001983
ראשון לציוןחומה ומגדל1,760,0001997
ראשון לציון1,370,0001970
ראשון לציון2,055,0001970
ראשון לציוןמעונות ברכה 42,700,0001983