מידע על עסקות נדלן ברעננה

68 עסקאות - עמוד 1 מתוך 1

ישוברחובמחירבניה
רעננהאחד העם 491,284,5041977
רעננהאחד העם 471,975,2001962
רעננהאחד העם 4929,8901975
רעננהאחד העם 491,215,000
רעננהאחד העם 491,215,0001977
רעננהאחד העם 341,719,3641989
רעננהאחד העם 2839,9041983
רעננהאחד העם 3574,1162000
רעננהאחד העם 3477,2202000
רעננהאחד העם 52568,8421974
רעננהאחד העם 58476,5132000
רעננהאחד העם 121,752,4081986
רעננהאחד העם 341,865,5001989
רעננהאחד העם 4633,9501970
רעננהאחד העם 555,963,8502000
רעננהאחד העם 4684,7501972
רעננהאחד העם265,5152000
רעננהאחד העם 58622,0502000
רעננהאחד העם 58410,9022001
רעננהאחד העם 2718,7601982
רעננהאחד העם 212,423,6802001
רעננהאחד העם 461,710,7201975
רעננהאחד העם 58695,4362001
רעננהאחד העם 58739,3752001
רעננהאחד העם 50714,0001970
רעננהאחד העם 18780,0002001
רעננהאחד העם 1738,2951973
רעננהאחד העם 58709,5002002
רעננהאחד העם 255,156,800
רעננהאחד העם 254,834,500
רעננהאחד העם 252,889,1131986
רעננהאחד העם 53420,5702002
רעננהאחד העם 58634,3042002
רעננהאחד העם 58465,0002002
רעננהאחד העם 211,816,0401980
רעננהאחד העם 202,162,8602002
רעננהאחד העם 436,915,4801986
רעננהאחד העם 58890,8002002
רעננהאחד העם 581,139,5002002
רעננהאחד העם 2725,512
רעננהאחד העם 4725,5131979
רעננהאחד העם 1849,1001980
רעננהאחד העם 422,443,2801995
רעננהאחד העם941,2202002
רעננהאחד העם 50762,4501989
רעננהאחד העם 131,401,4451991
רעננהאחד העם 1800,9781973
רעננהאחד העם 132,263,0101993
רעננהאחד העם 301,702,000
רעננהאחד העם 52796,0001970
רעננהאחד העם 31,417,2002008
רעננהאחד העם 212,240,0002000
רעננהאחד העם 50990,0001974
רעננהאחד העם 33,409,8482006
רעננהאחד העם 21,480,0001981
רעננהאחד העם 1624,571,4282006
רעננהאחד העם4,300,0002006
רעננהאחד העם 21,660,0001970
רעננהאחד העם 31,750,0002000
רעננהאחד העם 303,300,0002000
רעננהאחד העם 1431,490,4452008
רעננהאחד העם 511,548,8601985
רעננהאחד העם 19933,8801989
רעננהאחד העם 2720,5251985
רעננהאחד העם 535,461,1551993
רעננהאחד העם 611,709,5681976
רעננהאחד העם 221,433,0641987
רעננהאחד העם 3351,2822000